Bài tập: Đề-xi-mét vuông

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 5

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Hack Vinastudy

***6472

Điểm 10,00

2

Hà Tuấn Kiệt

***6555

Điểm 9,00

3

Nguyễn Hữu Đại

***9046

Điểm 9,00