Ôn tập các số đến 100000

Gửi câu hỏi Báo lỗi Học bài tiếp theo

Ở chương trình Toán lớp 4, học sinh sẽ được ôn tập toàn bộ kiến thức về Các số đến 100000. Đây là kiến thức quan trọng sẽ có trong các đề kiểm tra, đề thi cuối kì. Để học được bài này, học sinh cần nắm rõ cấu tạo, cách đọc cách viết các số đến 100000, thực hiện các phép tính cộng trừ nhân chia một cách thành thạo.

Lý thuyết cơ bản:

1.Cấu tạo

                                                              Hàng

 chục nghìn

 nghìn

 trăm

chục

đơn vị

Các số đặc biệt:

- Số lớn nhất có 5 chữ số là 99999

- Số bé nhất có 5 chữ số là: 10000

- Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là: 99998

  1. Các dạng toán

Dạng 1: Viết số

- Viết liền các chữ số theo thứ tự các hàng từ trái sang phải là: hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị.

- Hàng nào thiếu sẽ được viết bằng chữ số 0

VD: Viết số ba mươi hai nghìn không trăm tám mươi chín:  32089

Dạng 2: Đọc số

Đọc theo thứ tự lần lượt từ hàng chục nghìn về hàng đơn vị

VD Đọc số 86439

Đọc là: tám mươi sáu nghìn bốn trăm ba mươi chín .

Dạng 3: Điền số theo thứ tự.

  • Các số liên tiếp cách nhau một đơn vị.
  • Số liền trước và số liền sau của một số thì lần lượt kém hoặc hơn số đó một đơn vị.
  • Các số tròn nghìn, tròn trăm hoặc tròn chục liên tiếp lần lượt kém nahu một nghìn, một trăm hoặc 10 đơn vị.

VD: Điền vào chỗ còn trống

12340; 12341;…..; 12348.

Bài giải: 12340; 12341; 12342; 12343; 12345; 12346; 12347; 12348.

Dạng 4: Viết số thành tổng

Phân tích số có 5 chữ số đã cho thành tổng các hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục và đơn vị.

VD: 84769

Viết thành 84769 = 80000 + 4000 + 700 + 60 + 9

Nội dung video

Video ôn tập các số đến 100000 có độ dài 18 : 43 thầy giáo sẽ giúp các em biết cấu tạo số, cách đọc các số đến 100000, cách so sánh hai chữ số để các em dễ dàng hơn khi gặp các bài toán tương tự.

Phần 1: Kiến thức cần nhớ

1.Cấu tạo số đến 100000

Các số có dạng $\overline{abcde}$ :

a: hàng chục nghìn -> $$$\overline{a00000}$= a x 10000

b: hàng nghìn -> $\overline{b0000}$= b x 1000

c: hàng trăm -> $\overline{c00}$= c x 100

d: hàng chục -> $\overline{d0}$= d x 10

e: hàng đơn vị -> e = e x 1

  1. Đọc các số

12345: mười hai nghìn, ba trăm bốn mươi lăm

82018: tám mươi hai nghìn, không trăm mười tám đơn vị

  1. So sánh hai chữ số

+Số nào nhiều chữ số hơn sẽ lớn hơn

10000 > 9999

+Xét chữ số hàng cao nhất.

Phần 2: Các ví dụ

Bài 1: Tính nhẩm:

4000 + 5000 =                      45000: 5 =                                 6000 x 4 =

8000 – 2000 =                       6000 : 3 =                                  7000 x 3 =

Bài giải:

4000 + 5000 =  9000                  45000: 5 =    9000                    6000 x 4 =  24000

8000 – 2000 =  6000                   6000 : 3 =     2000                  7000 x 3 = 21000

Bài 2: Đặt tính rồi tính.

  1. 8329 + 1927 b) 9373 – 4837     
  2. 2849 x 6 d) 25968 : 3

Bài giải:

233- ôn tập các số đến 100000

Bài 3: Điền dấu <; = ; > ?

8726 …  8719                                       32819 … 31999

      10288 … 9278                                       98654 … 98700

Bài giải

8726 > 8719                                       32819 > 31999

      10288 > 9278                                       98654 < 98700

Bài 4: Tính giá tri của biểu thức

      a) 8268 + 6435 – 9456

      b)9000 – 1500 x 5

      c)(98600 – 66800) x 5

       d)8800 – 6000 : 3

Bài giải:

a) 8268 + 6435 – 9456                   b) 9000 – 15000 x 5

= 14703 – 9456                                                        = 9000 - 7500

= 5247                                                                      = 1500

c) (98600 – 66800) x 2                               d) 8800 – 6000: 3

             = 31800 x 2                                                                     = 8000 - 2000

             = 63600                                                                            = 6800

Bài 5: Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Cả hai ngày bán được số kg gạo là bao nhiêu?

Bài giải:

Số gạo bán được ngày thứ hai là:

2358 x 3 = 7074 (kg)

Số gạo bán được cả hai ngày

2358 + 7074 = 9432 (kg)

Ngoài ra, VinaStudy còn có các khóa học giúp các con học sinh lớp 4 mở rộng, nâng cao kiến thức Toán của mình như:

Khóa học cơ bản, bám sát sách giáo khoa

Khóa nâng cao  

Khóa bồi dưỡng học sinh giỏi

Khóa ôn luyện Violympic

Khóa ôn và luyện toán 4 – thi giữa kì và cuối kì I  

Hệ thống Vinastudy chúc các con học tập thật tốt !

Anh chị phụ huynh tham khảo thêm các khóa học khác của lớp 4:

Các khóa học tiếng anh

Các khóa học Toán tiếng anh

Các khóa học Tiếng việt

 

 

Đề cương khoá học

1. Bài giảng học thử học kì I

2. Bài giảng học thử học kì II

4. BÀI HỌC TUẦN 2 (11/09 - 17/09)

5. BÀI HỌC TUẦN 3 (18/09 - 24/09)

6. BÀI HỌC TUẦN 4 (25/09 - 01/10)

7. BÀI HỌC TUẦN 5 (02/10 - 08/10)

8. BÀI HỌC TUẦN 6 (09/10 - 15/10)

9. BÀI HỌC TUẦN 7 (16/10 - 22/10)

10. BÀI HỌC TUẦN 8 (23/09 - 29/10)

11. BÀI HỌC TUẦN 9 (30/10 - 05/11)

12. BÀI HỌC TUẦN 10 (06/11 - 12/11)

13. BÀI HỌC TUẦN 11 (13/11 - 19/11)

14. BÀI HỌC TUẦN 12 (20/11 - 26/11)

15. BÀI HỌC TUẦN 13 (27/11 - 03/12)

16. BÀI HỌC TUẦN 14 (04/12 - 10/12)

17. BÀI HỌC TUẦN 15 (11/12 - 17/12)

18. BÀI HỌC TUẦN 16 (18/12 - 24/12)

19. BÀI HỌC TUẦN 17 (25/12 - 31/12)

20. BÀI HỌC TUẦN 18 (01/01 - 07/01)

21. Phần 3: Các kiến thức cần thiết ở học kì II lớp 4

22. Phần 4: Bài tập theo tuần của học kì II lớp 4