VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Bài tập: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 45 phút

Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Nguyễn Xuân Tùng

Nguyễn Xuân Tùng

*****33470

Điểm 10,00

2
Trần thị dự

Trần thị dự

*****98668

Điểm 9,00

3
Vu Thi My Linh/ Nguyen Quang Minh

Vu Thi My Linh/ Nguyen Quang Minh

*****59099

Điểm 9,00

4
nguyễn lê quang huy 987

nguyễn lê quang huy 987

*****88779

Điểm 3,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy