THI ONLINE - TOÁN 4 - DẠNG 8: HÌNH THOI - DIỆN TÍCH HÌNH THOI

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 5

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Châu Anh (Hà Anh)

***7086

Điểm 7,00

2

Nguyễn Hữu Đại

***9046

Điểm 6,00

3

Trần Thị Thủy Tiên

***1921

Điểm 5,00

4

Trương Quế Chi

***0091

Điểm 4,00

5

PHHS Mai Việt Đức

***3729

Điểm 0,00