THI ONLINE - TOÁN 4 - TUẦN 36 - ĐỀ SỐ 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 5

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

L

***6280

Điểm 6,50

2

Lê Hồ Hồng Thái

***

Điểm 5,50

3

Nguyễn Hải Dương-Nguyễn Phương Trinh

***haiduonglc

Điểm 4,50

4

Lê Quang Quân

***4555

Điểm 4,50

5

Quốc Đạt -Minh Châu

***2885

Điểm 4,00