Bài tập: Ôn tập các số đến 100000 - Đề số 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 5

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Lớp 2

***1245

Điểm 10,00

2

HÂN

***9968

Điểm 10,00

3

Trần Thị Thủy Tiên

***1921

Điểm 9,00

4

Nguyễn Quỳnh Ngân

***6784

Điểm 9,00

5

Trương Quế Chi

***0091

Điểm 8,00