THI ONLINE - TOÁN 4 - DẠNG 10: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 5

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Phan Quốc Việt

***2993

Điểm 7,50

2

Nguyễn Hồng Ánh

***3180

Điểm 5,50

3

Quốc Đạt -Minh Châu

***2885

Điểm 4,00

4

Đào Ngọc Phong

***7458

Điểm 3,00

5

Đinh Nguyên Khoa

***9589

Điểm 0,00