THI ONLINE - TOÁN 4 - TUẦN 34 - ĐỀ SỐ 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 5

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

L

***6280

Điểm 9,00

2

Nguyễn Ngọc Bích

***ngocbichngoquyen

Điểm 6,50

3

Phan Quốc Việt

***2993

Điểm 5,00

4

Trường Đăng Võ

***9086

Điểm 3,00

5

Nguyễn Quách Khánh Huyền

***0330

Điểm 0,00