FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12
 1. Trang chủ
 2. Khóa Học Lớp 4
 3. Toán
 4. Vina 3 - Toán tư duy và Bồi dưỡng HSG Toán 4
 5. Tìm số trung bình cộng

Tìm số trung bình cộng

Vui lòng đăng nhập để xem nội dung này

 • Group trao đổi bài
 • Fanpage trung tâm
 • Tư vấn qua Zalo
 • Phản hồi qua 0832.64.64.64
 • Tìm số trung bình cộng

  Kiến thức cần nhớ:

  Trung bình cộng = tổng : số số hạng

  Ví dụ 1: Tìm trung bình cộng của 10, 20, 60 ?

  Bài giải:

  Tổng các số là:

  10 + 20 + 60 = 90

  Trung bình cộng là:

  90 : 3 = 30

  Đáp số: 30

  Ví dụ 2: Khối lớp Bốn có 3 lớp: Lớp 4A có 28 học sinh, lớp 4B có 33 học sinh, lớp 4C có 35 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?

  Bài giải:

  Tổng số học sinh lớp 4A, 4B, 4C là:

  28 + 33 + 35 = 96 (học sinh)

  Trung bình mỗi lớp có số học sinh là:

  96 : 3 = 32 (học sinh)

  Đáp số: 32 học sinh

  Ví dụ 3: Một ô tô giờ thứ nhất đi được 42km, giờ thứ hai đi được hơn giờ thứ nhất 6km, giờ thứ ba đi được hơn giờ thứ hai 3km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu kilômét ?

  Bài giải:

  Giờ thứ hai đi được số kilômét là:

  42 + 6 = 48 (km)

  Giờ thứ ba đi được số kilômét là:

  48 + 3 = 51 (km)

  Tổng số kilômét đi được trong 3 giờ là:

  42 + 48 + 51 = 141 (km)

  Trung bình mỗi giờ ô tô đi được:

  141 : 3 = 47 (km)

  Đáp số: 47 km

  Chú ý:

  Trung bình cộng = Tổng : số số hạng

  Tổng = Trung bình cộng x số số hạng

  Ví dụ 4: Số trung bình cộng của hai số là 36. Tìm hai số đó, biết rằng số lớn gấp 3 lần số bé ?

  Bài giải:

  Tổng hai số là:

  36 x 2 = 72

  Ta có sơ đồ:

  1_1

  Tổng số phần bằng nhau là:

  3 + 1 = 4 (phần)

  Số bé là:

  72 : 4 = 18

  Số lớn là:

  18 x 3 = 54

  Đáp số: Số lớn: 54; số bé: 18

  Ví dụ 5: Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 30. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 36. Tìm ba số đó ?

  Bài giải:

  Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là:

  39 x 2 = 78

  Tổng của số thứ hai và số thứ ba là:

  30 x 2 = 60

  Tổng của số thứ ba và số thứ nhất là:

  36 x 2 = 72

  Tổng ba số là:

  (78 + 60 + 72) : 2 = 105

  Vậy: Số thứ ba là:

  105 – 78 = 27

  Số thứ nhất là:

  105 – 60 = 45

  Số thứ hai là:

  105 – 72 = 33

  Đáp số: các số là: 45; 33; 27

   

   

  Xem thêm

  Bình luận

  ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

  1. Giới thiệu khóa học + Bài giảng học thử

  2. Chuyên đề 1: Trung bình cộng

  3. Chuyên đề 2: Tổng – hiệu

  4. Chuyên đề 3: Cấu tạo số

  5. Chuyên đề 4: Dãy số - quy luật

  6. Chuyên đề 5: Số và chữ số - Số tự nhiên

  7. Chuyên đề 6: Phép chia hết – phép chia có dư

  8. Chuyên đề 7:Phân số

  9. Chuyên đề 8: Tỉ số

  10. Chuyên đề 9: Hình học

  Thời gian mở của
  Phục vụ 24/7
  Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy