Gửi câu hỏi tìm hỗ trợ

Lưu ý khi đặt câu hỏi:

- Cần có tài khoản trước khi gửi câu hỏi.

- Chọn đúng chủ đề câu hỏi.

- Gửi câu hỏi rõ ràng, viết Tiếng Việt có dấu.

- Đăng nội dung hỏi đáp liên quan tới việc học.

- Số điểm tối thiểu cho mỗi câu hỏi là 10 điểm điểm càng cao thì hỗ trợ càng nhanh.

- Xem chi tiết thêm về cơ chế tính điểm và trừ điểm tại đây

Số điểm đang có: 0 điểm