VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
1answers
2 views

Tổng các nghiệm của phương trình: ${{9}^{{{x}^{2}}-1}}-{{36.3}^{{...

Tổng các nghiệm của phương trình: ${{9}^{{{x}^{2}}-1}}-{{36.3}^{{{x}^{2}}-3}}+3=0$ là:
0
votes
1answers
1 views

Tổng bình phương các nghiệm của phương trình ${{8}^{x}}-{{2}^{\fr...

Tổng bình phương các nghiệm của phương trình ${{8}^{x}}-{{2}^{\frac{3x+2}{2}}}-8=0$?
0
votes
1answers
2 views

Kết luận nào là đúng về nghiệm của phương trình...

Kết luận nào là đúng về nghiệm của phương trình ${{64}^{\frac{1}{x}}}-{{2}^{3+\frac{3}{x}}}+12=0$?
0
votes
1answers
1 views

Giải phương trình: ${{\left( \sqrt{7+4\sqrt{3}}...

Giải phương trình: ${{\left( \sqrt{7+4\sqrt{3}} \right)}^{\operatorname{s}\text{inx}}}+{{\left( \sqrt{7-4\sqrt{3}} \right)}^{\operatorname{s}\text{inx}}}=4$
0
votes
1answers
1 views

Tích các nghiệm của phương trình ${{2}^{2{{x}^{2}}+1}}-{{9.2}^{{{...

Tích các nghiệm của phương trình ${{2}^{2{{x}^{2}}+1}}-{{9.2}^{{{x}^{2}}+x}}+{{2}^{2x+2}}=0$ là:
0
votes
1answers
2 views

Tổng các nghiệm của phương trình ${{9}^{-{{x}^{2}}+2x+1}}-{{34.15...

Tổng các nghiệm của phương trình ${{9}^{-{{x}^{2}}+2x+1}}-{{34.15}^{2x-{{x}^{2}}}}+{{25}^{2x-{{x}^{2}}+1}}=0$ là:
0
votes
1answers
2 views

Số nghiệm của phương trình: ${{2}^{3x}}-{{6.2}^{x}}-\frac{1}{{{2}...

Số nghiệm của phương trình: ${{2}^{3x}}-{{6.2}^{x}}-\frac{1}{{{2}^{3(x-1)}}}+\frac{12}{{{2}^{x}}}=1$là:
0
votes
1answers
2 views

Phương trình ${{\left( 7+4\sqrt{3} \right)}^{x}}+{{\left(...

Phương trình ${{\left( 7+4\sqrt{3} \right)}^{x}}+{{\left( 2+\sqrt{3} \right)}^{x}}=6$ có nghiệm là:
0
votes
1answers
2 views

Cho phương trình ${{2}^{1+2x}}+{{15.2}^{x}}-8=0$, khẳng định nào...

Cho phương trình ${{2}^{1+2x}}+{{15.2}^{x}}-8=0$, khẳng định nào sau dây đúng?
0
votes
1answers
1 views
0
votes
1answers
2 views

Cho phương trình ${{9}^{{{x}^{2}}+x-1}}-{{10.3}^{{{x}^{2}}+x-2}}+...

Cho phương trình ${{9}^{{{x}^{2}}+x-1}}-{{10.3}^{{{x}^{2}}+x-2}}+1=0.$ Tổng tất cả các nghiệm của phương trình là:
0
votes
1answers
1 views
0
votes
1answers
1 views

Cho phương trình ${{4.4}^{x}}-{{9.2}^{x+1}}+8=0$. Gọi...

Cho phương trình ${{4.4}^{x}}-{{9.2}^{x+1}}+8=0$. Gọi ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$ là hai nghiệm của phương trình trên. Khi đó, tích ${{x}_{1}}.{{x}_{2}}$ bằng :
0
votes
1answers
1 views
0
votes
1answers
2 views

Số nghiệm của phương trình ${{9}^{\frac{x}{2}}}+9.{{\left(...

Số nghiệm của phương trình ${{9}^{\frac{x}{2}}}+9.{{\left( \frac{1}{\sqrt{3}} \right)}^{2x+2}}-4=0$ là:
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy