VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
0answers
7 views

Cho hình chóp đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Thể tích khối...

Cho hình chóp đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Thể tích khối chóp S.ABC bằng bao nhiêu?
0
votes
0answers
3 views

Cho hình chóp đều S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. SAB là tam...

Cho hình chóp đều S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. SAB là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc đáy. Mặt bên (SBC) tạo với đáy một góc ${{45}^{o}}$. Thể tích khối chóp S.ABC bằng bao nhiêu ?
0
votes
0answers
3 views

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi có $\widehat{BAC}={{30}^...

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi có $\widehat{BAC}={{30}^{o}}$, SAB là tam giác đều cạnh a. Mặt bên (SCD) tạo với đáy một góc ${{60}^{o}}$. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng bao nhiêu?
0
votes
0answers
2 views

Điều kiện cần và đủ để lăng trụ ABC.A’B’C’ có mặt cầu ngoại tiếp...

Điều kiện cần và đủ để lăng trụ ABC.A’B’C’ có mặt cầu ngoại tiếp là?
0
votes
0answers
2 views

Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông tại B,...

Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông tại B, $AB=a,\angle BAC={{60}^{o}}$. Mặt bên (A’BC) tạo với đáy một góc ${{60}^{o}}$. Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp lăng trụ ABC.A’B’C’
0
votes
0answers
8 views

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có thể tích...

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có thể tích $V=64\begin{matrix}\end{matrix}c{{m}^{3}}$. Tính diện tích xung quanh của hình hộp khi mặt cầu ngoại tiếp hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có diện tích nhỏ nhất.
0
votes
0answers
1 views

Một khối trụ đứng có thể tích $V=8\pi c{{m}^{3}}$ . Một mặt phẳng...

Một khối trụ đứng có thể tích $V=8\pi c{{m}^{3}}$ . Một mặt phẳng (P) tạo với đáy một góc  cắt khối trụ theo thiết diện là một Elip (H). Tính diện tích của thiết diện (H) trong trường hợp diện tích toàn phần của khối trụ nhỏ nhất.
0
votes
0answers
2 views

Các cặp hàm số nào sau đây có đồ thị đối xứng với nhau qua đường...

Các cặp hàm số nào sau đây có đồ thị đối xứng với nhau qua đường thẳng $y=x$?
0
votes
0answers
1 views
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy