Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

-1
votes
2answers
38 views

Viết dãy số tự nhiên từ 1 đến 9999, ta được số tự nhiên A  a) Số...

Viết dãy số tự nhiên từ 1 đến 9999, ta được số tự nhiên A  a) Số A có bao nhiêu chữ số b) Tính tổng các chữ số đó  b) Chữ số 1 được biết bao nhiêu lần  d) Chữ số 0 được biết bao nhiêu lần   
1
votes
1answers
9 views

Điền ia hoặc iê vào chỗ chấm  Thân thì ở dưới.... Làm...

Điền ia hoặc iê vào chỗ chấm  Thân thì ở dưới.... Làm chúa ở trên non  Mặc áo nhuộm....màu  Râu.....dài thườn thượt 
1
votes
1answers
15 views

thầu ơi e đang chưa hiểu một chút về bài này: Tìm hai số lẻ có...

thầu ơi e đang chưa hiểu một chút về bài này: Tìm hai số lẻ có trung bình cộng 2016, và giữa chúng có 4 số lẻ
0
votes
1answers
22 views

Bài 1: Cho tam giác ABC có diện tích 30 cm2. E là trung điểm AB,...

Bài 1: Cho tam giác ABC có diện tích 30 cm2. E là trung điểm AB, F là trung điểm AC. CE cắt BF tại D. Tính diện tích BDC
0
votes
1answers
19 views

Bài 4: Hình bình hành ABCD, E là điểm chính giữa AB. S. CDF =...

Bài 4: Hình bình hành ABCD, E là điểm chính giữa AB. S. CDF = 2692 cm2. Tính S. BCE
0
votes
1answers
14 views

tổng hai số là 100. Tỉ số của hai số là 3/7 . Tìm hai số đó  

tổng hai số là 100. Tỉ số của hai số là 3/7 . Tìm hai số đó  
1
votes
1answers
17 views

X x 3/5 + X x 2/7 = 31/70

X x 3/5 + X x 2/7 = 31/70
0
votes
1answers
379 views

Bài 1: Tìm số tự nhiên n sao cho:   5+6+7+...+(n+1)=105n +95

Bài 1: Tìm số tự nhiên n sao cho:   5+6+7+...+(n+1)=105n +95
0
votes
2answers
102 views

Để hoàn thành một công việc hai tổ phải làm trong 6 giờ. Sau 2...

Để hoàn thành một công việc hai tổ phải làm trong 6 giờ. Sau 2 giờ làm chung thì tổ hai được điều đi làm việc khác. Tổ một đã hoàn thành công việc còn lại trong 10 giờ. Hỏi nếu mỗi tổ làm riêng thì bao lâu làm xong công việc đó ?
0
votes
2answers
121 views

Thầy giải giúp con bài tập : cho Tam giác ABC  trên canh AB ta...

Thầy giải giúp con bài tập : cho Tam giác ABC  trên canh AB ta lấy điểm D sao cho DA=1/2xDB  .trên cạnh  AC lấy E sao cho EC=1/2xEA . Điểm F trên cạnh BC  sao cho FB=1/2*FC .Biết diện tích tam giác ABC là 210cm2 ,M,N,P là giao điểm .Tính diện tích...
0
votes
1answers
29 views

A=2/1x2x3+2/2x3x4+2/3x4x5+...+2/98x99x100

A=2/1x2x3+2/2x3x4+2/3x4x5+...+2/98x99x100
2
votes
2answers
30 views

Hãy viết 4 phân số khác nhau, sao cho mỗi phân số lớn hơn 5/6 và...

Hãy viết 4 phân số khác nhau, sao cho mỗi phân số lớn hơn 5/6 và bé hơn và lớn hơn 6/7
0
votes
1answers
27 views

Mọi người giúp em bài này với ạ : Lúc 7 giờ sáng một ô tô khởi...

Mọi người giúp em bài này với ạ : Lúc 7 giờ sáng một ô tô khởi hành từ A đến B với vận tốc 65 km/h . Đến 8 giờ 30 phút một xe ô tô khác xuất phát từ B đến A với vận tốc 75 km/h . Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ? Biết quãng đường AB dài 657,5 km . 
0
votes
3answers
30 views

Mọi người giúp em bài này với ạ : Lúc 7 giờ sáng một ô tô khởi...

Mọi người giúp em bài này với ạ : Lúc 7 giờ sáng một ô tô khởi hành từ A đến B với vận tốc 65 km/h . Đến 8 giờ 30 phút một xe ô tô khác xuất phát từ B đến A với vận tốc 75 km/h . Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ?
0
votes
1answers
21 views

Mọi người giúp em bài này với ạ : Một ô tô khởi hành tại A lúc 4...

Mọi người giúp em bài này với ạ : Một ô tô khởi hành tại A lúc 4 giờ sáng đi về B với vận tốc 60 km/h . Dến 5 giờ ô tô khác khởi hành tại B và đi về A với vận tốc 70 km/h . Hai xe gặp nhau lúc 8 giờ . Tính khoảng cách từ A đến B .

Thành Viên Tích Cực

  • 1. Phạm Thị Ngọc Anh
  • 2. nguyễn xuân hưng phú
  • 3. Trần Khánh Hoàng
  • 4. Nguyễn Anh
  • 5. Hoàng Anh vinastudy
  • 6. Nguyễn Hoàng Duy Hưng
  • 7. Trần Thị Nhung
  • 8. Nguyễn Thị Đào
  • 9. Hậu Đỗ
  • 10. Linh
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy