Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
1answers
101 views

Cho $\frac{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}}{{{b}^{2}}+{{c}^{2}}}=\frac{a}{c}$...

Cho $\frac{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}}{{{b}^{2}}+{{c}^{2}}}=\frac{a}{c}$ với a, b, c khác 0 và $a\ne c$ Chứng minh rằng $\frac{\overline{ab}}{\overline{bc}}=\frac{b}{c}$
0
votes
0answers
3 views

p=/2a-1/-(a-5)  a) rút gọn P b) 0 có giá trị a nào để p =4 ko

p=/2a-1/-(a-5)  a) rút gọn P b) 0 có giá trị a nào để p =4 ko
0
votes
2answers
158 views

Cho tỉ lệ thức:$\frac{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}}{{{c}^{2}}+{{d}^{2}}}=\...

Cho tỉ lệ thức:$\frac{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}}{{{c}^{2}}+{{d}^{2}}}=\frac{ab}{cd}$. Chứng minh rằng $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$
-1
votes
0answers
8 views

để dây đàn để sử dụng để dụng một lại âm thoa chuẩn , đó là âm...

để dây đàn để sử dụng để dụng một lại âm thoa chuẩn , đó là âm thoa la3 có tần số 440 hz. như vậy,khi điều chỉnh dây đàn  thì tần số sẽ thay đổi 
0
votes
0answers
9 views

Thầy/Cô ơi tại sao lại không có bài: Hai tam giác bằng nhau ạ

Thầy/Cô ơi tại sao lại không có bài: Hai tam giác bằng nhau ạ
0
votes
0answers
5 views

làm theo chỉ dẫn trong ngoặc     1 He goes to the library three...

làm theo chỉ dẫn trong ngoặc     1 He goes to the library three times a week(Make question) từ gạch chân là three times a week       2 They will accept our offer.(Change into negative form)                                         thầy cô và các bạn...
0
votes
1answers
150 views

Mong các bạn giúp mình   ...

Mong các bạn giúp mình  
0
votes
1answers
147 views

Cho $\frac{2020a+b+c+d}{a}=\frac{a+2020b+c+d}{b}=\frac{a+b+2020c+...

Cho $\frac{2020a+b+c+d}{a}=\frac{a+2020b+c+d}{b}=\frac{a+b+2020c+d}{c}=\frac{a+b+c+2020d}{d}$ Tính $M=\frac{a+b}{c+d}+\frac{b+c}{d+a}+\frac{c+d}{a+b}+\frac{d+a}{b+c}$
1
votes
1answers
24 views

cho tam giác ABC có AB=AC, M là trung điểm của BC.Chúng minh:a)AM...

cho tam giác ABC có AB=AC, M là trung điểm của BC.Chúng minh:a)AM là phân giác của góc BACb) AM vuông góc với BC
0
votes
1answers
163 views

Tìm x, biết:  $\left| 2x-6 \right|+\left| 3+x \right|=8$   

Tìm x, biết:  $\left| 2x-6 \right|+\left| 3+x \right|=8$   
0
votes
2answers
17 views

Bài toán 1: Một người đi xe máy, một người đi xe đạp điện, một...

Bài toán 1: Một người đi xe máy, một người đi xe đạp điện, một người đi xe đạp cùng đi từ A đến B với vận tốc lần lượt là 40km/h, 30km/h, 20km/h. Biết rằng, người đi xe máy đến B trước người đi xe đạp điện 0,25 giờ. Tính:a) Thời gian đi từ A đến B...
0
votes
1answers
26 views

Tìm tất cả  số nguyên m sao cho m^4+m^3+1 là số chính phương 

Tìm tất cả  số nguyên m sao cho m^4+m^3+1 là số chính phương 
0
votes
0answers
24 views

thầy giúp em làm bài này với ạ    6x/2^2000=3y tìm x,y e N*   

thầy giúp em làm bài này với ạ    6x/2^2000=3y tìm x,y e N*   
0
votes
1answers
16 views

Tìm x,y e N*để :       27

Tìm x,y e N*để :       27
0
votes
1answers
161 views

Cho $a,b,c,d,e\ne 0$ thỏa mãn:             ${{b}^{2}}=ac,{{c}^{2}...

Cho $a,b,c,d,e\ne 0$ thỏa mãn:             ${{b}^{2}}=ac,{{c}^{2}}=bd,{{d}^{2}}=ce$ Chứng minh rằng: a) $\frac{{{a}^{4}}+{{b}^{4}}+{{c}^{4}}+{{d}^{4}}}{{{b}^{4}}+{{c}^{4}}+{{d}^{4}}+{{e}^{4}}}=\frac{a}{e}$ b) ${{\left( \frac{a+b+c+d}{b+c+d+e}...

Thành Viên Tích Cực

  • 1. Tâm Hương
  • 2. Phạm Thị Ngọc Anh
  • 3. Lượng
  • 4. Trần Cẩm Nhung
  • 5. Trần Thị Nhung
  • 6. Khuất Thị Hải Yến
  • 7. Toan Thang Le
  • 8. Nguyễn Hoàng Nhật Anh
  • 9. Nguyễn Gia Hân
  • 10. Nguyễn Quỳnh
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy