Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
1answers
10 views
0
votes
2answers
34 views

Thầy cô hướng dẫn con câu này với ạ .  a) Tìm giá trị lớn nhất...

Thầy cô hướng dẫn con câu này với ạ .  a) Tìm giá trị lớn nhất  và b) Tìm giá trị nhỏ nhất     Bài 5 : Rút gọn biểu thức a)  với b)  với c)  với d)
0
votes
1answers
15 views

Giúp em giải 4 bài trên. Em ko hiểu cách đổi từ số thập phân vô...

Giúp em giải 4 bài trên. Em ko hiểu cách đổi từ số thập phân vô hạn tuần hoàn thành phân số ạ!
0
votes
1answers
92 views

Giúp đỡ mình các câu này ạ .  ...

Giúp đỡ mình các câu này ạ . 
0
votes
1answers
16 views

II . FIND THE MISTAKEIN EACH SENTENCE THEN CORRECT 1. My father...

II . FIND THE MISTAKEIN EACH SENTENCE THEN CORRECT 1. My father along with his friend are drinking tea in the living room . 2 .He has less friend in his class room now  than his had last year .   3 . I remember that I have something new to told you...
0
votes
1answers
13 views
0
votes
1answers
13 views

luyen tap sgk trang 15  

luyen tap sgk trang 15  
0
votes
1answers
22 views

-1/24-[1/4-(1/2-7/8)]   ...

-1/24-[1/4-(1/2-7/8)]  
0
votes
1answers
20 views

giả sử x=a/m  < y=b/m (a,b,m thuộc z) và x

giả sử x=a/m  < y=b/m (a,b,m thuộc z) và x
0
votes
1answers
16 views

Thầy cô cho con hỏi câu này ạ? Cho 2018 số: ${{a}_{1}},{{a}_{2}},...

Thầy cô cho con hỏi câu này ạ? Cho 2018 số: ${{a}_{1}},{{a}_{2}},...,{{a}_{2018}}$ thỏa mãn: $\frac{1}{{{a}_{1}}}+\frac{1}{{{a}_{2}}}+\frac{1}{{{a}_{3}}}+...+\frac{1}{{{a}_{2018}}}=1000$ Chứng minh rằng trong 2018 số đã cho có ít nhất 2 số bằng nhau.
0
votes
2answers
21 views

ai giúp em vs ạ ...

ai giúp em vs ạ
1
votes
1answers
16 views

3  

3  
0
votes
2answers
14 views

Tìm: D=x^20-2006x^19 +2006x^18-2006x^17+.........+2006x^2-2006x+2...

Tìm: D=x^20-2006x^19 +2006x^18-2006x^17+.........+2006x^2-2006x+2006  với mọi x         E= x^8-2017x^7+2016x^6-2016x^5+..........+2000x-2000x+2000 với mọi x  
0
votes
2answers
19 views

 2 . find the mistake then correct 1.His sitter can use computer...

 2 . find the mistake then correct 1.His sitter can use computer when she was eight years old . 2.Tom won' t be able working in the shed because he is ill. 3.I ate noodle for dinner but I wasn't eat anything for lunch.
0
votes
2answers
17 views

B = 1/9x10 - 1/8x9 - 1/7x8 - 1/2x3 - 1/1x2

B = 1/9x10 - 1/8x9 - 1/7x8 - 1/2x3 - 1/1x2

Thành Viên Tích Cực

  • 1. Phạm Thị Ngọc Anh
  • 2. Trần Khánh Hoàng
  • 3. nguyễn xuân hưng phú
  • 4. Nguyễn Anh
  • 5. Hoàng Anh vinastudy
  • 6. Nguyễn Hoàng Duy Hưng
  • 7. Trần Thị Nhung
  • 8. Linh
  • 9. Vũ Minh Hiếu
  • 10. Trịnh Minh Ngọc
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy