Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
1answers
12 views

Câu hỏi 12: a.      - Cho các chữ số 4; 5; 6. Hãy viết thành các...

Câu hỏi 12: a.      - Cho các chữ số 4; 5; 6. Hãy viết thành các số có ba chữ số khác nhau từ 3 chữ số trên và xếp theo thứ tự tăng dần. a.    - Cho các chữ số 2; 3; 4; 5; 6. Lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ các số trên.
-1
votes
1answers
116 views

Trong một phép cộng hai số có ba chữ số: Tổng lớn hơn số hạng thứ...

Trong một phép cộng hai số có ba chữ số: Tổng lớn hơn số hạng thứ nhất 357 đơn vị, số hạng thứ nhất nhỏ hơn số hạng thứ hai 204 đơn vị. Tìm số hạng thứ nhất, số hạng thứ hai và tổng 
0
votes
2answers
56 views

Tìm số có ba chữ số, biết rằng nếu xóa chữ số hàng trăm thì số đó...

Tìm số có ba chữ số, biết rằng nếu xóa chữ số hàng trăm thì số đó giảm đi 7 lần.
0
votes
1answers
14 views

576.35=

576.35=
0
votes
1answers
80 views

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:  Cho biết m - n = 560  a) Nếu số...

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:  Cho biết m - n = 560  a) Nếu số trừ n không đổi và số bị trừ m tăng thêm 10 đơn vị thì hiệu tăng thêm .............và bằng............ b) Nếu số bị trừ m không đổi và số trừ n tăng thêm 10 thì hiệu ...............10...
0
votes
1answers
17 views

Cô giáo có 105 quyển sách , cô giáo chia đều cho 5 bạn . Hỏi mỗi...

Cô giáo có 105 quyển sách , cô giáo chia đều cho 5 bạn . Hỏi mỗi bạn có mấy quyển ? Tên : Lê Thanh Minh Nguyệt  Học lớp : 3/18 Trường Tiểu học : Võ Thị Sáu Nơi đang học : Thành Phố Hồ Chí Minh  Quận : Gò Vấp                        
0
votes
2answers
58 views

4/6×5/7+5/4×8/9

4/6×5/7+5/4×8/9
0
votes
1answers
66 views

tứ giác abcd có độ dài cạnh ab bằng 18 cm cạnh bc gấp đôi cạnh ab...

tứ giác abcd có độ dài cạnh ab bằng 18 cm cạnh bc gấp đôi cạnh ab cạnh cd gấp đôi cạnh bc cạnh da gấp đôi cạnh cd tính chu vi hình tứ giác abcd  
1
votes
3answers
78 views

1111+ 1111 +2222 + 2222 +3333+3333 *2 = ?

1111+ 1111 +2222 + 2222 +3333+3333 *2 = ?
-1
votes
4answers
74 views

6666 * 4 = ?

6666 * 4 = ?
0
votes
7answers
55 views

1*2+4*8+9*12+12*10:4+80*10:10 = ?

1*2+4*8+9*12+12*10:4+80*10:10 = ?
0
votes
3answers
58 views

CACULATE : 1*2+2*3+3*4+4*5+5*6+6*7+7*8+8*9+9*10 = ?

CACULATE : 1*2+2*3+3*4+4*5+5*6+6*7+7*8+8*9+9*10 = ?
1
votes
5answers
62 views

TOÁN IMC : 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = ?

TOÁN IMC : 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = ?
-1
votes
4answers
61 views

TOÁN VIOLYMPIC : HÃY CHO BIẾT CÓ BAO NHIÊU SỐ TỰ NHIÊN CÓ 3 CHỮ...

TOÁN VIOLYMPIC : HÃY CHO BIẾT CÓ BAO NHIÊU SỐ TỰ NHIÊN CÓ 3 CHỮ SỐ MÀ LỚN HƠN 500 NHƯNG BÉ HƠN 900?
-2
votes
2answers
58 views

WHAT DO YOU LIKE FOOD ?

WHAT DO YOU LIKE FOOD ?

Thành Viên Tích Cực

  • 1. Phạm Thị Ngọc Anh
  • 2. nguyễn xuân hưng phú
  • 3. Trần Khánh Hoàng
  • 4. Nguyễn Anh
  • 5. Hoàng Anh vinastudy
  • 6. Nguyễn Hoàng Duy Hưng
  • 7. Trần Thị Nhung
  • 8. Nguyễn Thị Đào
  • 9. Hậu Đỗ
  • 10. Linh
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy