Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
3answers
49 views

Nhờ thầy cô giải giúp bài 2 ạ .  ...

Nhờ thầy cô giải giúp bài 2 ạ . 
0
votes
2answers
65 views

Cho ABCD là hình thang vuông tại A và D. Đường chéo BD vuông góc...

Cho ABCD là hình thang vuông tại A và D. Đường chéo BD vuông góc với BC. Biết AD=12cm, DC=25cm. Tính độ dài AB, BC và BD.
0
votes
1answers
11 views

What time will you set off your jouney to Da Lac

What time will you set off your jouney to Da Lac
0
votes
1answers
11 views

một điện trở 10 ôm được mắc vào hiệu điện thế 12v a,tính cường...

một điện trở 10 ôm được mắc vào hiệu điện thế 12v a,tính cường đô dòng điện chạy qua điện trở đó b,muốn kiểm tra kết quả tính ở trên, ta co thể dùng ampe kế để đo.Muốn ampe kế chỉ đúng giá trị cường độ dòng điện đa tính được phải có điều kiện gì...
0
votes
1answers
15 views

Thầy cô giúp em bài vật lí lớp 10 ý a , b, c và d với ạ  ...

Thầy cô giúp em bài vật lí lớp 10 ý a , b, c và d với ạ 
0
votes
1answers
28 views

Thầy cô giúp em bài vật lí lớp 10 câu 22 ý a , b, c và d ạ . Em...

Thầy cô giúp em bài vật lí lớp 10 câu 22 ý a , b, c và d ạ . Em cảm ơn 
0
votes
3answers
14 views

Cac dung dịch KOH,HCL,H2CO4(loãng) ;cac chất rắn FE(OH).Cu và các...

Cac dung dịch KOH,HCL,H2CO4(loãng) ;cac chất rắn FE(OH).Cu và các chất khí CO2,NO
0
votes
2answers
17 views

Hòa tan hoàn toàn 6.5 gam Zn vào dung dịch HCl ta thu được muối...

Hòa tan hoàn toàn 6.5 gam Zn vào dung dịch HCl ta thu được muối ZnCl2 và thấy có khí thoát ra. Cho toàn bộ lượng khí H2 thu được qua 6 gam CuO đun nóng, sau phản ứng thu được 5.2 gam chất rắn. Tính hiệu suất phản ứng    CÁC BẠN KHÔNG CHÉP MẠNG NHA,...
0
votes
2answers
15 views

Thầy cô giúp em bài vật lí lớp 10 câu 19 ý a và b ạ . Tại em...

Thầy cô giúp em bài vật lí lớp 10 câu 19 ý a và b ạ . Tại em không thấy không có  phần chọn lớp 10 nên em đành chọn lớp 9 ạ . 
0
votes
1answers
12 views

It's going to the forest to collect leaves

It's going to the forest to collect leaves
0
votes
2answers
28 views

Thầy cô giúp em bài Tiếng anh này với ạ  ...

Thầy cô giúp em bài Tiếng anh này với ạ 
0
votes
1answers
22 views

Dẫn 1,12 lít khí lưu huỳnh (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)...

Dẫn 1,12 lít khí lưu huỳnh (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH) 0,1M  a, viết phương trình hóa học  b,tính khối lượng các chất sau phản ứng 
0
votes
1answers
24 views

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn 1,5 A khi nó mắc vào điện thế...

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn 1,5 A khi nó mắc vào điện thế 12V muốn dòng điện chạy qua dây thì hiệu điện thế là bao nhiêu 
0
votes
1answers
13 views

Hãy giúp mình giải bài này theo 2 cách khác nhau nhé   ...

Hãy giúp mình giải bài này theo 2 cách khác nhau nhé  
0
votes
1answers
16 views

thầy cho em hỏi bài 6 sbt các số hữu tỉ  

thầy cho em hỏi bài 6 sbt các số hữu tỉ  

Thành Viên Tích Cực

  • 1. Phạm Thị Ngọc Anh
  • 2. nguyễn xuân hưng phú
  • 3. Trần Khánh Hoàng
  • 4. Nguyễn Anh
  • 5. Hoàng Anh vinastudy
  • 6. Nguyễn Hoàng Duy Hưng
  • 7. Trần Thị Nhung
  • 8. Nguyễn Thị Đào
  • 9. Hậu Đỗ
  • 10. Linh
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy