0
votes
0answers
4 views

sơ đồ ven là gì vậy ạ ?  

sơ đồ ven là gì vậy ạ ?  
0
votes
0answers
4 views

Thầy cô giúp câu hóa 10  Đại lượng nào sau đây của nguyên tử các...

Thầy cô giúp câu hóa 10  Đại lượng nào sau đây của nguyên tử các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn ? A. Số phân lớp e   B. Số lớp e C. Số e hóa trị  D. Số e ở lớp vỏ nguyên tử 
0
votes
0answers
4 views

Cho p và 8p-1 là các số nguyên tố:   CMR:8p+1 là hợp số

Cho p và 8p-1 là các số nguyên tố:   CMR:8p+1 là hợp số
0
votes
0answers
3 views

Bài 16 có ai biết làm ko

Bài 16 có ai biết làm ko
0
votes
0answers
10 views

Nhờ thầy cô giảng giúp con bài này luôn ạ  ...

Nhờ thầy cô giảng giúp con bài này luôn ạ 
0
votes
0answers
4 views

Cho tam giác ABC nhọn. Vẽ ra ngoài tam giác ABC các tam giác...

Cho tam giác ABC nhọn. Vẽ ra ngoài tam giác ABC các tam giác vuông cân tại A là tam giác ABD và tam giác ACE. Chứng minh: a) CD = BE. b)CD _|_ BE. c) BD2 + CE2 = BC2 + DE2.   d) Đường thẳng qua A và vuông góc với DE cắt BC tại K. Chứng minh: KB = KC.
0
votes
0answers
4 views

0
votes
1answers
82 views

Cho ∆ABC có $\widehat{B}=45{}^\circ ;\widehat{A}=15{}^\circ $....

Cho ∆ABC có $\widehat{B}=45{}^\circ ;\widehat{A}=15{}^\circ $. Trên tia đối của CB lấy điểm D sao cho $CD=2BC$. Kẻ $DE\bot AC$ a) Chứng minh: $EB=ED$ b) Tính $\widehat{ADB}$
0
votes
1answers
101 views

Tìm x, y, z biết: a) $\frac{x}{y}=\frac{3}{2};5x=7z$ và...

Tìm x, y, z biết: a) $\frac{x}{y}=\frac{3}{2};5x=7z$ và $x-2y+z=32$ b) $\frac{y+z+1}{x}=\frac{x+z+2}{y}=\frac{x+y-3}{z}=\frac{1}{x+y+z}$
0
votes
1answers
7 views

cho góc xOy có OM là phân giác , C thuộc OM (O khác C), trên tia...

cho góc xOy có OM là phân giác , C thuộc OM (O khác C), trên tia Ox lấy điểm A , trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA=OBChứng minh : a) tam giác OAC= tam giác OBCb) góc OAC = góc OBC và CA=CB ...
0
votes
0answers
4 views

Cho 1 vật sáng đặt cách bức tường một khoảng 1,2m.Ở giữa bức...

Cho 1 vật sáng đặt cách bức tường một khoảng 1,2m.Ở giữa bức tường và vật sáng đặt 1 vật cản có bán kính 10cm,vật cản cách tường 80cm.Tính bán kính bóng tối và bề rộng bóng nửa tối
0
votes
1answers
8 views

Kính gửi các thầy cô giáo giải giúp em bài tập này ạ: tính nhanh...

Kính gửi các thầy cô giáo giải giúp em bài tập này ạ: tính nhanh 32.475 + 4.228.8 + 2.16.297 41.69 + 59.113 + 41.31 - 59.13
0
votes
0answers
6 views

TÀI KHOÀN 0985199129@gmail.com Thầy ơi cho em hỏi là thế nào để...

TÀI KHOÀN 0985199129@gmail.com Thầy ơi cho em hỏi là thế nào để phân bietj ba trương hợp bằng nhau của tam giác. Thầy giúp em với để em làm bài cho nhanh hơn.Em cảm ơn thầy nhiều
0
votes
0answers
5 views
0
votes
0answers
5 views

Vật lí 10  Một vật được tăng tốc từ trạng thái đứng yên với hợp...

Vật lí 10  Một vật được tăng tốc từ trạng thái đứng yên với hợp lực có độ lớn 2 N thì đi được quãng đường 4m trong 4s . Nếu dùng hợp lực 3 N thì đi được quãng đường bao nhiêu trong 5s ? 
0
votes
0answers
12 views

TÌM x và y . 101 * xy =7y,y5

TÌM x và y . 101 * xy =7y,y5
-1
votes
1answers
15 views

a) Tìm ƯCLN(2n+7, 6n+1045) với n là số tự nhiênb) Cho P là số...

a) Tìm ƯCLN(2n+7, 6n+1045) với n là số tự nhiênb) Cho P là số nguyên tố lớn hơn 3 thỏa mãn p+2 là số nguyên tố. Chứng minh p+1 chia hết cho 6
0
votes
1answers
16 views

1 đơn vị bộ đội có số quân chưa đến 1000 người khi xếp thành 20,...

1 đơn vị bộ đội có số quân chưa đến 1000 người khi xếp thành 20, 25, 30 đều dư 15 người nhưng xếp hàng 41 thì vừa đủ
0
votes
1answers
146 views

Cho $\frac{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}}{{{b}^{2}}+{{c}^{2}}}=\frac{a}{c}$...

Cho $\frac{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}}{{{b}^{2}}+{{c}^{2}}}=\frac{a}{c}$ với a, b, c khác 0 và $a\ne c$ Chứng minh rằng $\frac{\overline{ab}}{\overline{bc}}=\frac{b}{c}$
1
votes
1answers
9 views

điều chế hidro trong phòng thí nghiệm

điều chế hidro trong phòng thí nghiệm
0
votes
0answers
6 views

p=/2a-1/-(a-5)  a) rút gọn P b) 0 có giá trị a nào để p =4 ko

p=/2a-1/-(a-5)  a) rút gọn P b) 0 có giá trị a nào để p =4 ko
0
votes
0answers
9 views

3.22x+7=24.22020

3.22x+7=24.22020
1
votes
3answers
14 views

Mn làm ơn giúp mình luôn nha,mình đang cần gấp lắm lắm í: The...

Mn làm ơn giúp mình luôn nha,mình đang cần gấp lắm lắm í: The blue colour...............peace. (SYMBOL)
0
votes
0answers
16 views

thầy nguyễn thành long ,con trai 10 điểm  

thầy nguyễn thành long ,con trai 10 điểm  

Thành Viên Tích Cực

  • 1. Tâm Hương
  • 2. Phạm Thị Ngọc Anh
  • 3. Lượng
  • 4. Trần Cẩm Nhung
  • 5. Trần Thị Nhung
  • 6. Khuất Thị Hải Yến
  • 7. Toan Thang Le
  • 8. Nguyễn Hoàng Nhật Anh
  • 9. Nguyễn Gia Hân
  • 10. Nguyễn Quỳnh
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy