0
votes
0answers
5 views

Thầy ơi giảng cho em cái bài ?3 được không...

Thầy ơi giảng cho em cái bài ?3 được không ạ
0
votes
0answers
5 views

Xin thầy giúp em bài tập mà thầy giảng: B=...

Xin thầy giúp em bài tập mà thầy giảng: B= 10x/(5x - 3). Tại sao phải phân tích ra biểu thứ B= (10x - 6 + 6 )/(5x - 3)
0
votes
0answers
3 views

bai giang con thieu a

bai giang con thieu a
0
votes
0answers
24 views

??? ...

???
0
votes
1answers
20 views

Quãng đường từ A đến B dài 256 km. Một xe...

Quãng đường từ A đến B dài 256 km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 28 km/h. Sau khi xe máy đi 45 phút thì một xe taxi khởi hành đi cùng chiều từ A đến B với vận tốc 35 km/h.Hỏi vị...
-1
votes
0answers
19 views

thay các chữ số dươí đây bởi các chữ...

thay các chữ số dươí đây bởi các chữ số thích hợp sao cho kết quả phep tính đạt giá trị lớn nhất(thay bởi các chữ số khác nhau)                ...
0
votes
1answers
13 views

tìm phân số nhỏ nhất khác 0 có tổng...

tìm phân số nhỏ nhất khác 0 có tổng của TS và MS là 2007
0
votes
1answers
14 views

Tập hợp S các chữ cái trong cụm từ Success Tập hợp...

Tập hợp S các chữ cái trong cụm từ Success Tập hợp C các chữ cái trong cụm từ Correction Tập hợp B các chữ cái trong cụm từ BlackBerry Tập hợp T các số tự nhiên và các chữ...
0
votes
0answers
15 views

Tính nhanh: (a+b+c+d).(a2+b2+c2 +d2 -ab-ac-ad-bc-bd-c...

Tính nhanh: (a+b+c+d).(a2+b2+c2 +d2 -ab-ac-ad-bc-bd-cd)
0
votes
1answers
19 views

khi dũng hỏi số nhà của hùng ,hùng...

khi dũng hỏi số nhà của hùng ,hùng nói : số nhà của tớ là môtj số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 2 dư 1,chia 5 dư 1 ,chia 7 dư 3 ,chia hết cho 9. tìm số nhà của hùng
0
votes
3answers
39 views

chứng minh rằng a/b +b/a lớn hơn hoặc bằng 2  

chứng minh rằng a/b +b/a lớn hơn hoặc bằng 2  
0
votes
2answers
23 views

Số học sinh khối 6,7,8,9 của một trường THCS lần lượt tỉ lệ với...

Số học sinh khối 6,7,8,9 của một trường THCS lần lượt tỉ lệ với 9;10;11;8. Biết rằng số học sinh khối  6 nhiều hơn số học sinh khối 9 là 8 em. Tính số học sih của trường đó ? Giúp mình bài này với
0
votes
2answers
16 views

Tìm các số x,y,z biết rằng: 3x= 2y,7y= 5z...

Tìm các số x,y,z biết rằng: 3x= 2y,7y= 5z và x-y+z 32
-1
votes
1answers
29 views

em ko hiểu câu 2 của đề thi công việc chung...

em ko hiểu câu 2 của đề thi công việc chung công việc riêng  
0
votes
1answers
27 views

Cách dùng, phân biệt "good at, good in, good...

Cách dùng, phân biệt "good at, good in, good for". Cho VD
-1
votes
2answers
35 views

What are you doing ?       What your name

What are you doing ?       What your name
0
votes
1answers
42 views

Xét tập hợp A gồm 20 số nguyên dương đầu tiên....

Xét tập hợp A gồm 20 số nguyên dương đầu tiên. Hãy tìm số nguyên k nhỏ nhất có tính chất: với mỗi cách lấy ra k số phân biệt từ tập hợp A thì đều có thể chọn được 2 số a...
0
votes
2answers
31 views

Hãy viết số 108 dưới dạng tổng cuả các số tự...

Hãy viết số 108 dưới dạng tổng cuả các số tự nhiên liên tiếp lớn hơn 0  
0
votes
6answers
37 views

Thầy giải bài này giúp e với ạ ...

Thầy giải bài này giúp e với ạ
0
votes
1answers
39 views

Tim x       (1/2+1/3+...+1/2020+1/2021):x=202...

Tim x       (1/2+1/3+...+1/2020+1/2021):x=2020/1+2019/2+2018/3+...+2/2019+1/2020
0
votes
2answers
36 views

4 x a + 64 = b tính a,b

4 x a + 64 = b tính a,b
-1
votes
1answers
31 views

viết một bài văn về ngôi nha của minh đến...

viết một bài văn về ngôi nha của minh đến 8-10 
0
votes
1answers
23 views

viết một bài văn về ngôi nha của minh đến 8-10 ...

viết một bài văn về ngôi nha của minh đến 8-10
0
votes
2answers
30 views

Cách phát âm đuôi "s" và "ed"....

Cách phát âm đuôi "s" và "ed". Cho ví dụ và thêm những từ trong trường hợp đặc biệt (nếu có)
0
votes
1answers
30 views

có 13 viên bi . 12 viên bi bằng nhau, 1...

có 13 viên bi . 12 viên bi bằng nhau, 1 viên bi nặng hơn . với 3 lần cân [ cân thăng bằng ] . tìm viên bi nặng hơn   

Thành Viên Tích Cực

  • 1. Phạm Thị Ngọc Anh
  • 2. Nguyễn Hoàng Tùng
  • 3. Hậu Vinastudy
  • 4. Nguyễn Hải Ly
  • 5. Hà Vinastudy
  • 6. trangvinastudy
  • 7. Nguyễn Minh Tú
  • 8. Linh Vinastudy
  • 9. duynamsd
  • 10. Trần Hà Linh
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy