Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
2answers
24 views

Tìm tổng các phân số có tử số...

Tìm tổng các phân số có tử số là 3,lớn hơn 1/6 nhưng bé hown1/5. Các cô giải giúp em bài này với ạ.
0
votes
5answers
36 views

em chào thầy ạ em không hiểu bài này...

em chào thầy ạ em không hiểu bài này thầy giải giúp em với ạ  hai kho chứa 1350 tấn thóc . tìm số thóc của mỗi kho , biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng 4/5 số thóc của kho...
1
votes
2answers
50 views

tìm x biết:a)5x(5+4)=90b)11x+23+45+12x=137

tìm x biết:a)5x(5+4)=90b)11x+23+45+12x=137
1
votes
1answers
42 views

Cho hai số bé là 7856, sô này...

Cho hai số bé là 7856, sô này kém trung bình cộng của hai số là 334 đơn vị. Tìm số lớn 
0
votes
1answers
39 views

Trong các phân số chín phần tư chín phần năm...

Trong các phân số chín phần tư chín phần năm tám phần tư bảy phần ba cái nào bằng hai
-1
votes
1answers
29 views

_23

_23
-2
votes
1answers
37 views

Quy  đồng  mẫu số  các ...

Quy  đồng  mẫu số  các  phân  số 
0
votes
0answers
32 views

Chào thầy,  con không hiểu đáp án...

Chào thầy,  con không hiểu đáp án câu 9(mã 52735).Thầy vui lòng giải thích thêm giúp con. Con cám ơn thầy, Nguyễn Sang - 0906115716  
0
votes
2answers
40 views

Cô ơi cô hướng dẫn con bài này với...

Cô ơi cô hướng dẫn con bài này với a: Tìm phân số nhỏ nhất trog các phân số sau: 1994/1990; 16/51; 1998/1996; 31/90; 1997/1994 Con thấy các phân số kia lớn hơn 1; chỉ còn...
0
votes
1answers
39 views

Tìm 2 số tự nhiên có tổng bằng 2345 và...

Tìm 2 số tự nhiên có tổng bằng 2345 và giữa chúng có 24 số tự nhiên  
0
votes
2answers
31 views

tổng hai số bằng số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau...

tổng hai số bằng số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau .Hiệu của hai số  bằng số  bé nhất có 6 chữ số .hãy tìm hai số đó
1
votes
1answers
29 views

Tổng của hai số bằng số lớn nhất có 6 chữ số khác...

Tổng của hai số bằng số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau.Hiệu của hai số bằng số bé nhất có 6 chữ số .Hãy tìm hai số đó.
0
votes
0answers
29 views

 

 
0
votes
1answers
33 views

trung bình cong so hoc sinh 2 lop 4Ava 4B là 32,...

trung bình cong so hoc sinh 2 lop 4Ava 4B là 32, lop 4A nhieu hon lop 4B là 2 hoc sinh . hoi moi lop có bao nheu học sinh?  
0
votes
1answers
39 views

Tim x X x 2 + X x 5 = 3507

Tim x X x 2 + X x 5 = 3507

Thành Viên Tích Cực

  • 1. duynamsd
  • 2. Trần Hà Linh
  • 3.
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy