Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
0answers
4 views

sơ đồ ven là gì vậy ạ ?  

sơ đồ ven là gì vậy ạ ?  
0
votes
0answers
4 views

Cho p và 8p-1 là các số nguyên tố:   CMR:8p+1 là hợp số

Cho p và 8p-1 là các số nguyên tố:   CMR:8p+1 là hợp số
0
votes
0answers
10 views

Nhờ thầy cô giảng giúp con bài này luôn ạ  ...

Nhờ thầy cô giảng giúp con bài này luôn ạ 
0
votes
1answers
8 views

Kính gửi các thầy cô giáo giải giúp em bài tập này ạ: tính nhanh...

Kính gửi các thầy cô giáo giải giúp em bài tập này ạ: tính nhanh 32.475 + 4.228.8 + 2.16.297 41.69 + 59.113 + 41.31 - 59.13
-1
votes
1answers
15 views

a) Tìm ƯCLN(2n+7, 6n+1045) với n là số tự nhiênb) Cho P là số...

a) Tìm ƯCLN(2n+7, 6n+1045) với n là số tự nhiênb) Cho P là số nguyên tố lớn hơn 3 thỏa mãn p+2 là số nguyên tố. Chứng minh p+1 chia hết cho 6
0
votes
1answers
16 views

1 đơn vị bộ đội có số quân chưa đến 1000 người khi xếp thành 20,...

1 đơn vị bộ đội có số quân chưa đến 1000 người khi xếp thành 20, 25, 30 đều dư 15 người nhưng xếp hàng 41 thì vừa đủ
0
votes
0answers
9 views

3.22x+7=24.22020

3.22x+7=24.22020
0
votes
0answers
12 views

24:x;40:x và 4

24:x;40:x và 4
0
votes
1answers
9 views

Tìm số tự nhiên có ba chữ số, biết rằng nó tăng gấp n lần nếu...

Tìm số tự nhiên có ba chữ số, biết rằng nó tăng gấp n lần nếu cộng mỗi chữ số của nó với n (n là số tự nhiên, có thể gồm một hoặc nhiều chữ số)
0
votes
1answers
7 views

  a) Tìm 2 số nguyên tố có tổng là 2013 b) Tìm số nguyên tố A sao...

  a) Tìm 2 số nguyên tố có tổng là 2013 b) Tìm số nguyên tố A sao cho: A+1 và A+3 cũng là số nguyên tố  
0
votes
2answers
295 views

Có 760 quả vừa cam, vừa táo, vừa chuối. Số chuối nhiều hơn số táo...

Có 760 quả vừa cam, vừa táo, vừa chuối. Số chuối nhiều hơn số táo 80 quả, số táo nhiều hơn số cam 40 quả. Số cam, số táo, số chuối được chia đều cho các bạn trong lớp. Hỏi chia như vậy thì số học simh nhiều nhất của lớp là bao nhiêu? Mỗi phần có bao...
0
votes
1answers
14 views

Khi chia số tự nhiên $a$ cho 39 thì dư 37, còn khi chia số a cho...

Khi chia số tự nhiên $a$ cho 39 thì dư 37, còn khi chia số a cho 13 thì được thương bằng số dư. Tìm $a.$
0
votes
1answers
9 views

Tìm số tự nhiên $n$ để sao cho \[\left( 3n+8 \right)\vdots \left(...

Tìm số tự nhiên $n$ để sao cho \[\left( 3n+8 \right)\vdots \left( 2n+1 \right)\]
0
votes
1answers
15 views

A=1 mũ 2 + 2 mũ 2 +3 mũ 2+...+n mũ 2 ( n thuộc N)

A=1 mũ 2 + 2 mũ 2 +3 mũ 2+...+n mũ 2 ( n thuộc N)
0
votes
1answers
12 views

A=12+22+32+...+n2 (n thuộc N)

A=12+22+32+...+n2 (n thuộc N)

Thành Viên Tích Cực

Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy