Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

1
votes
1answers
9 views

điều chế hidro trong phòng thí nghiệm

điều chế hidro trong phòng thí nghiệm
1
votes
3answers
14 views

Mn làm ơn giúp mình luôn nha,mình đang cần gấp lắm lắm í: The...

Mn làm ơn giúp mình luôn nha,mình đang cần gấp lắm lắm í: The blue colour...............peace. (SYMBOL)
1
votes
2answers
75 views

Cho tam giác ABC, qua điểm D thuộc cạnh BC, kẻ các đường thẳng...

Cho tam giác ABC, qua điểm D thuộc cạnh BC, kẻ các đường thẳng song song với AB và AC, cắt AC, AB theo thứ tự ở E và F. a)     a) Tứ giác AEDF là hình gì? b)     b) Điểm D ở vị trí nào trên BC thì AEDF là hình thoi?
0
votes
1answers
73 views

Cho hình thang ABCD gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của hai...

Cho hình thang ABCD gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của hai đáy và hai đường chéo của hình thang. a)      Chứng minh rằng tứ giác MPNQ là hình bình hành. b)      Hình thang ABCD phải có thêm điều kiện gì để tứ giác MPNQ là hình thoi.
0
votes
2answers
18 views
0
votes
1answers
89 views

Cho tam giác ABC có $\widehat{\ B\ }={{90}^{o}}$ đường thẳng qua...

Cho tam giác ABC có $\widehat{\ B\ }={{90}^{o}}$ đường thẳng qua C song song với AB, đường thẳng qua A song song với BC, 2 đường thẳng cắt nhau ở D. a)      ABCD là hình gì? b)      M đối xứng với D qua C. BD giao AC tại K, AM giao BC tại I. Chứng...
0
votes
1answers
18 views

các đường cao của tam giác ABC có độ dài 60cm, 65cm ,156cm  CMR:...

các đường cao của tam giác ABC có độ dài 60cm, 65cm ,156cm  CMR: tam giác ABC vuông
0
votes
2answers
24 views

Q= (x - 1)(x + 2)(x + 3)(x + 6) + 50

Q= (x - 1)(x + 2)(x + 3)(x + 6) + 50
0
votes
1answers
17 views

một vật đang chuyển động thẳng đều dưới tác dụng của lực kéo...

một vật đang chuyển động thẳng đều dưới tác dụng của lực kéo F=10N. Hỏi có lực nào tác dụng lên vật nữa không? Nêu đặc điểm của lực đó
0
votes
1answers
121 views

Tìm x, biết: a)      $\frac{2}{3}x\left( {{x}^{2}}-4...

Tìm x, biết: a)      $\frac{2}{3}x\left( {{x}^{2}}-4 \right)=0$ b)      ${{\left( x+2 \right)}^{2}}-\left( x-2 \right)\left( x+2 \right)=0$ c)      $x+2\sqrt{2}{{x}^{2}}+2{{x}^{3}}=0$
-1
votes
2answers
135 views

Bài 1: Cho $$$3\left( {{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}}...

Bài 1: Cho $$$3\left( {{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}} \right)={{\left( a+b+c \right)}^{2}}$.   Tính giá trị biểu thức  $M=\left( 1+\frac{a}{b} \right)\left( 1+\frac{b}{c} \right)\left( 1+\frac{c}{a} \right)$  
0
votes
1answers
11 views

Thưa các thấy, cô !   COn muón hỏi Trong phần " Kĩ thuật biến...

Thưa các thấy, cô !   COn muón hỏi Trong phần " Kĩ thuật biến đổi biểu thức hữu tỷ" ( Toán nâng cao lớp 8)    Ở Ví dụ 2 : Câu d; Tìm x nguyên để M Nguyên : Ra đến được phần x+1 + 1/ x-1 . Sao lại có thể kết luạn là x  nguyên ? em có thấy dữ liệu...
0
votes
2answers
118 views

Tìm GTNN của $C={{x}^{2}}+xy+{{y}^{2}}-3x-3y$

Tìm GTNN của $C={{x}^{2}}+xy+{{y}^{2}}-3x-3y$
0
votes
1answers
31 views

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A= x2 - 20x + 101 B= 2x2 + 40x...

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A= x2 - 20x + 101 B= 2x2 + 40x -1 C= x2 - 4xy +5y2 - 2y + 28  D= (x-2) (x-5) (x2 -7x - 10)

Thành Viên Tích Cực

  • 1. Tâm Hương
  • 2. Phạm Thị Ngọc Anh
  • 3. Lượng
  • 4. Trần Cẩm Nhung
  • 5. Trần Thị Nhung
  • 6. Khuất Thị Hải Yến
  • 7. Toan Thang Le
  • 8. Nguyễn Hoàng Nhật Anh
  • 9. Nguyễn Gia Hân
  • 10. Nguyễn Quỳnh
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy