Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
1answers
11 views

tìm x;y biết : x^2+2y^2+2xy-2x+2=0  

tìm x;y biết : x^2+2y^2+2xy-2x+2=0  
-1
votes
2answers
13 views

thầy cô chỉ giúp em bài này ạ  (3x2-x+1)(x-1)+x2(4-3x)=5/2

thầy cô chỉ giúp em bài này ạ  (3x2-x+1)(x-1)+x2(4-3x)=5/2
0
votes
2answers
25 views

cho tam giác ABC có AM là trung tuyến tương ứng với BC . Trên...

cho tam giác ABC có AM là trung tuyến tương ứng với BC . Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD=1/2DC. kẽ Mx song song với BD và cắt AC tại E đoạn BD cắt AM tại I . chứng minh : a) AD=DE=EC b) diện tích của tam giác AIB = điện tích của tam giác IBM  c) ...
0
votes
2answers
17 views

Một đoàn tàu chuyển động trong 5h vs vận tốc trung bình 30km/h ....

Một đoàn tàu chuyển động trong 5h vs vận tốc trung bình 30km/h . Tính quãng đường đoàn tàu đi được
0
votes
1answers
85 views

Cho a, b, c khác 0 và ${{a}^{3}}+8{{b}^{3}}+27{{c}^{3}}=18abc$ ....

Cho a, b, c khác 0 và ${{a}^{3}}+8{{b}^{3}}+27{{c}^{3}}=18abc$ . Tính  $K=\left( 1+\frac{a}{2b} \right).\left( 1+\frac{2b}{3c} \right).\left( 1+\frac{3c}{a} \right)$
0
votes
1answers
97 views

Cho a, b, c khác 0 và ${{a}^{3}}+{{b}^{3}}+{{c}^{3}}=3abc$ ....

Cho a, b, c khác 0 và ${{a}^{3}}+{{b}^{3}}+{{c}^{3}}=3abc$ . Tính  $E=\left( 1+\frac{a}{b} \right).\left( 1+\frac{b}{c} \right).\left( 1+\frac{c}{a} \right)$
0
votes
1answers
19 views

cho tam giác ABC vuông tại A kẽ đừơng cao AH từ H kẽ tia Hx vuông...

cho tam giác ABC vuông tại A kẽ đừơng cao AH từ H kẽ tia Hx vuông góc với AB tại P và tia Hy vuông góc với AC tại Q , trên các tia Hx và Hy lấy các điểm D và E sao cho PH=PD ; QH=QE chứng minh    a) A là trung điểm của DE   b) PQ=1/2 DE   c) PQ=AH
1
votes
1answers
14 views

Cho a+b+c=0 CMR : (a2+b2+c2)2=2(a4+b4+c4)

Cho a+b+c=0 CMR : (a2+b2+c2)2=2(a4+b4+c4)
0
votes
1answers
8 views

em thưa thầy khi em làm thí nghiệm với chất ko thấm nước vs chất...

em thưa thầy khi em làm thí nghiệm với chất ko thấm nước vs chất tạo độ đàn hồi mà ko ra cao su
0
votes
1answers
11 views

So sánh A và B biết     A = (3+1) (3^2+1) (3^4+1) (3^8+1)...

So sánh A và B biết     A = (3+1) (3^2+1) (3^4+1) (3^8+1) (3^16+1)     B = 3^22 – 1 Đề bài không sai nha mọi người .
0
votes
1answers
17 views

Chứng minh rằng với mọi số nguyên n thì: a) n(n+1)(2n+6) chia hết...

Chứng minh rằng với mọi số nguyên n thì: a) n(n+1)(2n+6) chia hết cho 6 với mọi n thuộc N b) n(n-7)-(n+2)(n-3) chia hết cho 6 với mọi n thuộc N c) (n+3)(n-3) - (n+9)(n+3) chia hết cho 12 với mọi N thuộc N d) (2n+1)(2n+1) + 4(2+1) +5 không chia hết...
0
votes
1answers
17 views

Cho x,y thuộc Z. Cmr a) Nếu A= 5x+y chia hết cho 19 Thì B= 4x-3y...

Cho x,y thuộc Z. Cmr a) Nếu A= 5x+y chia hết cho 19 Thì B= 4x-3y chia hết cho 19 b) Nếu C= 4x+3y chia hết cho 13 thì D= 7x+2y chia hết cho 13
0
votes
1answers
22 views

Giúp mình từ bài 1 đến bài 4 với ạ. Thanks ạ ...

Giúp mình từ bài 1 đến bài 4 với ạ. Thanks ạ
0
votes
1answers
18 views

Thầy cô ơi chỉ giúp em bài này với; -6x2(3x-1)+2x(9x2+5x)

Thầy cô ơi chỉ giúp em bài này với; -6x2(3x-1)+2x(9x2+5x)
0
votes
1answers
32 views

Cho a+b+c=2p CMR:2bc+b^2+c^2-a^2=4p(p-a)

Cho a+b+c=2p CMR:2bc+b^2+c^2-a^2=4p(p-a)

Thành Viên Tích Cực

  • 1. Phạm Thị Ngọc Anh
  • 2. Trần Khánh Hoàng
  • 3. nguyễn xuân hưng phú
  • 4. Nguyễn Anh
  • 5. Hoàng Anh vinastudy
  • 6. Trần Thị Nhung
  • 7. Linh
  • 8. Nguyễn Thị Diệp Anh
  • 9. Hoàng Long
  • 10. Lê Đức Anh
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy