VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
1answers
5 views

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ sao cho hàm số...

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ sao cho hàm số $y=\frac{x-m+2}{x+1}$ giảm trên các khoảng mà nó xác định ?
0
votes
1answers
2 views

Cho hàm số $y=\cos 2x+\sin 2x.\tan x,\forall x\in \left(...

Cho hàm số $y=\cos 2x+\sin 2x.\tan x,\forall x\in \left( -\frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2} \right)$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
0
votes
1answers
2 views

Cho hàm số $y=x+3+2\sqrt{2-x}$. Khẳng định nào sau đây là khẳng...

Cho hàm số $y=x+3+2\sqrt{2-x}$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
0
votes
1answers
5 views

Xét các mệnh đề sau:  (I). Hàm số $y=-{{(x-1)}^{3}}$ nghịch biến...

Xét các mệnh đề sau:  (I). Hàm số $y=-{{(x-1)}^{3}}$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$. (II). Hàm số $y=\ln (x-1)-\frac{x}{x-1}$ đồng biến trên tập xác định của nó. (III). Hàm số $y=\frac{x}{\sqrt{{{x}^{2}}+1}}$ đồng biến trên $\mathbb{R}$. Hỏi có bao...
0
votes
1answers
3 views

Cho các hàm số sau: $(\text{I}):y=-{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-3x+1$;   ...

Cho các hàm số sau: $(\text{I}):y=-{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-3x+1$;                      $(\text{II}):y=\sin x-2x$; $(\text{III}):y=-\sqrt{{{x}^{3}}+2}$;                         $(\text{IV}):y=\frac{x-2}{1-x}$ Hỏi hàm số nào nghịch biến trên toàn trục số?
0
votes
1answers
2 views

Cho hàm số $y=-{{x}^{4}}+4{{x}^{2}}+10$ và các khoảng sau: (I):  ...

Cho hàm số $y=-{{x}^{4}}+4{{x}^{2}}+10$ và các khoảng sau: (I):   $\left( -\infty ;-\sqrt{2} \right)$;               (II):   $\left( -\sqrt{2};0 \right)$;           (III):   $\left( 0;\sqrt{2} \right)$; Hỏi hàm số đồng biến trên các khoảng nào?
0
votes
1answers
4 views
0
votes
1answers
1 views

Điều kiện xác định của phươg trình ${{\log }_{9}}\frac{2x}{x+1}=\...

Điều kiện xác định của phươg trình ${{\log }_{9}}\frac{2x}{x+1}=\frac{1}{2}$ là:
0
votes
1answers
4 views

Gọi ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$ là 2 nghiệm của phương trình${{\log...

Gọi ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$ là 2 nghiệm của phương trình${{\log }_{2}}\left[ x\left( x+3 \right) \right]=1$. Khi đó ${{x}_{1}}+{{x}_{2}}$ bằng:
0
votes
1answers
3 views

Gọi ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$là 2 nghiệm của phương trình${{\log...

Gọi ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$là 2 nghiệm của phương trình${{\log }_{3}}\left( {{x}^{2}}-x-5 \right)={{\log }_{3}}\left( 2x+5 \right)$. Khi đó$\left| {{x}_{1}}-{{x}_{2}} \right|$bằng:
0
votes
1answers
1 views

Tập nghiệm của phương trình ${{\log }_{2}}\frac{1}{x}={{\log...

Tập nghiệm của phương trình ${{\log }_{2}}\frac{1}{x}={{\log }_{\frac{1}{2}}}\left( {{x}^{2}}-x-1 \right)$ là:
0
votes
1answers
4 views

Tập nghiệm của phương trình $\frac{1}{2}{{\log }_{2}}{{\left( x+2...

Tập nghiệm của phương trình $\frac{1}{2}{{\log }_{2}}{{\left( x+2 \right)}^{2}}-1=0$là:
0
votes
1answers
4 views

Phương trình ${{\log }_{3}}x+{{\log }_{\sqrt{3}}}x+{{\log...

Phương trình ${{\log }_{3}}x+{{\log }_{\sqrt{3}}}x+{{\log }_{\frac{1}{3}}}x=6$có nghiệm là:
0
votes
1answers
2 views
0
votes
1answers
2 views

Gọi ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$ là nghiệm của phương trình ${{\log...

Gọi ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$ là nghiệm của phương trình ${{\log }_{x}}2-{{\log }_{16}}x=0$. Khi đó tích${{x}_{1}}.{{x}_{2}}$bằng:
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy