Đề thi vào lớp 6 môn toán trường Nguyễn Tất Thành 2014 – 2015

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Nguyễn Tất Thành  2014 – 2015

Câu 1: (2 điểm)

a)Cho phân số $\frac{33}{21}$ . Hỏi cùng phải bớt đi ở cả tử số và mẫu số của phân số đó bao nhiêu để được một phân số mới có giá trị bằng $\frac{5}{3}$ ?

b)Tính bằng cách hợp lí nhất:

      89 : 0,2 + 89 + 89 : 0,25

...........................................................................................................................................

 

Câu 2: (1 điểm)

Sắp xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

$\frac{5}{6};\frac{10}{11};\frac{15}{16};\frac{7}{8}$

...........................................................................................................................................

 

Câu 3: (2 điểm)

Tìm x biết: 

$(15\times 19-x-0,15):0,25=15:0,25$

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

Câu 4: (2 điểm)

Ba tấm vải có tổng số đo chiều dài là 210m. Nếu cắt $\frac{1}{7}$ tấm thứ nhất, $\frac{2}{11}$ tấm thứ hai và $\frac{1}{3}$  tấm thứ ba thì phần còn lại của ba tấm dài bằng nhau. Tính chiều dài mỗi tấm vải ?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

 

Câu 5: (1,5 điểm)

Một người đi xe máy từ A đến B để đến cuộc họp. Nếu đi với vận tốc 25km/giờ thì muộn mất 2 giờ, đi với vận tốc 30km/giờ thì muộn mất 1 giờ. Hỏi người đó phải đi với vận tốc bằng bao nhiêu để đến sớm hơn 1 giờ?

 

...........................................................................................................................................

 

 

 

Câu 6: (1,5 điểm)

Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là 300${{m}^{2}}$, chiều rộng bằng $\frac{3}{4}$ chiều dài. Tính chu vi mảnh đất?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Đề cương khoá học

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

5. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Lương Thế Vinh

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

12. Giải chi tiết 2 đề trường Giảng Võ

13. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

14. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ