Đề thi vào lớp 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2003 - 2004

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2003 - 2004

PHẦN I: Mỗi bài 1 điểm

Câu 1: Tính: ( 0,15 x 460 – 0,2 x 15) x 0,5 + ( 120 x 0,25 – 96 : 4 ) ?

 

Câu 2: Cho vào hộp lần lượt một bi xanh, một bi đỏ, một bi vàng rồi lại bi xanh, đỏ, vàng... Hỏi viên bi thứ 1600 là bi màu gì ?

 

Câu 3: Cho hai số A và B. Biết tổng A + B lớn hơn hiệu A – B là 11 lần. Tìm tỉ số $\frac{A}{B}$  ?

 

Câu 4: Tìm x trong biểu thức sau:  x + 280 : 25 - 7,2 = 15 ?

 

Câu 5: Một số được viết bởi 2003 chữ số 7. Hỏi phải cộng thêm vào số đó ít nhất bao nhiêu đơn vị để được một số chia hết cho 35 ?

 

Câu 6: Một chiếc thùng hình hộp chữ nhật có 3 kích thước dài, rộng, cao tỉ lệ với các số  3, 2, 1 (dài : rộng : cao = 3 : 2 : 1). Nếu xếp vào thùng 48 chiếc hộp hình lập phương cạnh 30 cm thì vừa đầy thùng. Tính chiều dài và chiều rộng của thùng ?

 

Câu 7:  Cho dãy số 1, 2, 5, 10, 17, ….. Hỏi số hạng thứ 10 của dãy là số nào?

 

Bài 8: Tính tổng: $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}$  ?

 

Bài 9: Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 144cm2 như hình vẽ. Trên AB lấy điểm E, trên BC lấy điểm F. Các đoạn EB = $\frac{1}{3}$ AB; CF = $\frac{1}{3}$CB. Tính diện tích hình tam giác DEF ?

 

Câu 10: Năm 2001 số dân ở một thành phố là 3 triệu người. Tốc độ tăng dân số hàng năm là 1,2 %. Hỏi năm 2003, số dân ở thành phố đó là bao nhiêu ?

 

PHẦN II: Bài tập học sinh phải trình bày lời giải (mỗi bài 2 điểm)

Câu 1: Hai thùng chứa tổng cộng 336 lít dầu. Nếu chuyển 23 lít từ thùng A sang thùng B thì số dầu trong thùng B sẽ gấp đôi thùng A. Hỏi nếu ban đầu không chuyển dầu từ thùng  A sang thùng B thì phải chuyển bao nhiêu lít từ thùng B sang thùng A để số dầu trong hai thùng bằng nhau ?

Bài giải:

 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Câu 2: Một bể chứa được 2,16${{m}^{3}}$ nước, đáy là một hình vuông, chiều cao của bể là 1,5m. người ta muốn lát đáy bể bằng những viên gạch hình vuông cạnh 20 cm. Hỏi phải dùng bao nhiêu viên gạch?

Bài giải:

 

...........................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

Câu 3: Hai bạn Dũng và Tuấn cùng đi từ A đến B. Bạn Dũng đi với vận tốc 5km /h. Bạn Tuấn đi muộn hơn nửa giờ với vận tốc 6km/h và đến B chậm hơn Dũng 15 phút . Tính độ dài quãng đường AB ?

Bài giải:

 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

Câu 4: Một người mua 3 quả cam, 2 quả táo và 5 quả lê hết 19 100đ. Nếu mua 6 quả cam và 4 quả táo thì mất 16 200 đ. Nếu mua 2 cam, 3 táo và 4 lê thì mất 17 200đ. Tính giá tiền 1 quả cam ?

Bài giải:

...........................................................................................................................................

..

Câu 5: Số học sinh dự tuyển vào lớp 6 trường Hà Nội – Amsterdam có 65% là học sinh nữ. Nếu bớt đi 75 học sinh nữ, đồng thời thêm 75 học sinh nam thì số học sinh nữ chỉ chiếm 60% số học sinh dự tuyển. Tính số học sinh dự tuyển ?

Bài giải:

 

...........................................................................................................................................

 

Đề cương khoá học

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

5. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Lương Thế Vinh

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

12. Giải chi tiết 2 đề trường Giảng Võ

13. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

14. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ