Đề số 57. Đề thi vào lớp 6 môn toán trường Marie Curie 2011 - 2012

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Marie Curie 2012 – 2013

Bài 1. (2,5 điểm)

        a, Tính giá trị biểu thức sau bằng cách nhanh nhất:

$2,45\times 46+8\times 0,75+54\times 2,45+0,5\times 8$

b, Không thực hiện phép tính cộng, hãy so sánh tổng M với

$M=\frac{21}{23}+\frac{12}{37}$ và $N=\frac{57}{59}+\frac{3}{8}$

...........................................................................................................................................

 

Bài 2. (2,5 điểm)

a)Tìm y biết: $\left( y+\frac{1}{3} \right)+\left( y+\frac{1}{9} \right)+\left( y+\frac{1}{27} \right)+\left( y+\frac{1}{81} \right)=\frac{56}{81}$

b)Một phép chia có thương là 8 và số dư là 5, tổng của số bị chia, số chia và số dư là 172. Tìm số bị chia và số chia.

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

Bài 3:(2 điểm)

Bếp ăn của một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 356 chiến sĩ ăn trong 30 ngày. Do nhiệm vụ đột xuất nên sau 9 ngày thì có một số chiến sĩ được điều đi làm nhiện vụ ở tỉnh khác. Vì vậy số gạo đã chuẩn bị ăn được nhiều hơn dự kiến 7 ngày. Hỏi đã có bao nhiêu chiến sĩ được điều đi tỉnh khác? (giả thiết sức ăn của các chiến sĩ như nhau)

...........................................................................................................................................

.

Câu 4:(3 điểm)

Cho hình thang ABCD có hai đáy là AB và CD . Biết AB = 15 cm , CD = 20 cm; chiều cao hình thang là 14 cm.Hai đường chéo AC và BD cắt nhau ở E .

  1. Tính diện tích hình thang
  2. Tính diện tích tam giác
  3. Chứng minh hai tam giác AED và BEC có diện tích bằng

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

Câu 5:(không bắt buộc, nếu làm đúng sẽ được thêm 1 điểm vượt khung)

Trong hộp có 6 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ. Không nhìn vào hộp hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để có không ít hơn 3 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ.

Đề cương khoá học

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

5. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Lương Thế Vinh

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

12. Giải chi tiết 2 đề trường Giảng Võ

13. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

14. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ