Đề số 52. Đề minh họa thi vào 6 trường Archimedes Academy 2018 – 2019

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Môn Toán: Mỗi câu 2 điểm

Câu 1: Kết quả của phép tính  21 x 23 + 21 x 29 + 147 x 7 là:

A

2121

B

2100

C

2120

D

2079

Câu 2: Sắp xếp các phân số $\frac{2}{3};\frac{5}{7};\frac{8}{13}$ theo thứ tự từ lớn đến bé:

A

$\frac{8}{13};\frac{2}{3};\frac{5}{7}$

B

$\frac{5}{7};\frac{8}{13};\frac{2}{3}$

C

$\frac{5}{7};\frac{2}{3};\frac{8}{13}$

D

$\frac{8}{13};\frac{5}{7};\frac{2}{3}$

Câu 3: Biết các phân số $\frac{2}{61};\frac{4}{A};\frac{3}{99}$ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần. A không phải là số nào trong các số sau đây ?

A

125

B

130

C

129

D

135

Câu 4: Tháng Ramadan – tháng nhịn ăn vào ban ngày của người Ả Rập kéo dài đúng 30 ngày trong mỗi năm. Hỏi nếu ngày đầu tiên của tháng là thứ Ba thì ngày kết thúc là thứ mấy ?

A

Thứ Hai

B

Thứ Sáu

C

Thứ Tư

D

Chủ Nhật

Câu 5: Một số nhân 2 rồi chia 3/2 thì được số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số. Số đó là:

A

75

B

150

C

120

D

60

Câu 6: Số nhỏ nhất có các chữ số khác nhau và tích các chữ số bằng 120 có mấy chữ số ?

A

4

B

3

C

2

D

5

Câu 7: Tổng hai số tự nhiên gấp 5 lần hiệu của chúng. Kết luận nào sau đây là đúng ?

A

Số lớn bằng 2 lần số bé

B

Số lớn ít hơn 2 lần số bé

C

Số lớn nhiều hơn 2 lần số bé

D

Số bé là một số lẻ

Câu 8: Di chuyển dấu phẩy của một số thập phân sang phải 1 hàng thì số đó tăng thêm 181,62. Di chuyển dấu phẩy sang trái 1 hàng thì số đó sẽ thay đổi thế nào ?

A

Giảm 181,62

B

Giảm 20,18

C

Giảm 18,162

D

Số bé là một số lẻ

Câu 9: Vận tốc của sói tuyết là 12,5m/giây; vận tốc của gấu trắng là 500m/phút và vận tốc của tuần lộc là 60km/giờ. Xếp thứ tự tốc độ nhanh đến chậm của chúng là:

A

Tuần lộc, sói, gấu

B

Gấu, tuần lộc, sói

C

Sói, tuần lộc, gấu

D

Tuần lộc, gấu, sói

Câu 10: Biết tổng hai số chẵn nào đó là một số chia hết cho 4. Kết luận nào sau đây về hiệu hai số là đúng ?

A

Hiệu là số lẻ

B

Hiệu chia hết cho 4

C

Hiệu chia hết cho 8

D

Hiệu chia 4 dư 2

Câu 11: Một bạn lấy ra 10 số tự nhiên liên tiếp, sau đó bỏ ra 1 số và cộng 9 số còn lại được tổng là 2018. Hỏi số bạn đó đã bỏ ra là số nào trong các số sau ?

A

228

B

225

C

226

D

227

Câu 12:  Cách đây 2 năm, tuổi bố gấp 6 lần tuổi con. Sau 4 năm nữa tuổi bố gấp 3,5 lần tuổi con. Tuổi bố hiện nay là:..............

A

44 tuổi

B

31 tuổi

C

38 tuổi

D

42 tuổi

Câu 13: Ở một quầy bán nước ngọt, mỗi bịch được đóng 6 chai. Trong một chương trình khuyến mại, cứ 8 nút chai thì đổi được 3 chai mới. Một trường học đưa học sinh đi tham quan và đã mua nưới tại cửa hàng. Ban tổ chức tính ra, nếu mua 10 bịch nước thì vừa đủ cho tất cả học sinh, mỗi em một chai. Hỏi số học sinh đi tham quan là bao nhiêu em ? (Chú ý: Phải đủ nút chai mới được đổi quà)

A

81 em

B

93 em

C

95 em

D

90 em

Câu 14: Tại một bữa tiệc chia tay học sinh lớp 5, cứ hai em chung một chai nước ngọt; cứ ba em chung một đĩa khoai tây chiên và cứ bốn em chung một đĩa thịt nướng. Hỏi có bao nhiêu học sinh tham gia bữa tiệc, biết tổng số lượng đĩa và chai nước được sử dụng là 208 ?

A

195 em

B

180 em

C

200 em

D

192 em

Câu 15: Một bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan có 15 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 3 điểm, sai bị trừ 1 điểm, không làm không được điểm. Bạn An được 28 điểm sau khi kiểm tra. Hỏi An đã không làm bao nhiêu câu ?

A

4

B

2

C

1

D

3

Phần tự luận (Học sinh trình bày bài giải): 5 điểm

Đề bài:

Một bể cá hình hộp chữ nhật có chứa nước. Nếu thả vào bể một khối lập phương kim loại có cạnh 10cm thì nước trong bể dâng lên cao ngang mặt trên của khối hộp. Nếu thả vào bể khối lập phương cùng loại nhưng có cạnh 20cm thì lúc này mức nước trong bể cao 15cm. Tính diện tích đáy bể đó ?

Đề cương khoá học

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

5. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Lương Thế Vinh

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

12. Giải chi tiết 2 đề trường Giảng Võ

13. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

14. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ