Đề số 56. Đề thi vào lớp 6 môn toán trường Marie Curie 2013 – 2014

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Marie Curie 2013 – 2014

Câu 1: (3 điểm)

a, Cho biểu thức $M=12,25\times (a+64,35)-225$

_Tính giá trị biểu thức M khi a = 35,65

_ Tìm giá trị của a để M = 755

b, So sánh các phân số sau đây: $\frac{23}{27}$ và $\frac{22}{29}$ ; $\frac{25}{74}$ và $\frac{12}{37}$

...........................................................................................................................................

 

Bài 2. (2 điểm). Trung bình cộng tuổi hai mẹ con hiện nay là: 24 tuổi. Hãy tính tuổi mỗi người hiện nay biết rằng 3 năm nữa tuổi con bằng $\frac{5}{13}$ tuổi mẹ ?

...........................................................................................................................................

 

Bài 3. (2 điểm). Anh Nam đi xe máy từ Hà Nội về quê. Nếu đi với vận tốc 30 km/giờ thì về sớm 1 giờ so với dự định, còn đi với vận tốc 20 km/giờ thì về muộn hơn 1 giờ so với dự định. Hỏi:

  1. Quãng đường từ Hà Nội về quê anh Nam dài bao nhiêu km?
  2. Anh Nam đi với vận tốc bao nhiêu km/giờ thì về đúng dự định?

...........................................................................................................................................

 

Bài 4. (3 điểm). Cho hình chữ nhật ABCD có chu vi là 60 cm và chiều dài AB gấp rưỡi chiều rộng BC. Lấy một điểm M trên cạnh BC sao cho MB = 2 x MC. Nối AM kéo dài cắt DC kéo dài tại điểm E. Nối B với E. Nối D với M.

  1. Tính diện tích hình chữ nhật
  2. Chứng minh diện tích tam giác MBE bằng diện tích tam giác
  3. Gọi O là giao điểm của AM và BD. Tính tỉ số OB/OD

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

Bài 5 (không bắt buộc, nếu làm đúng sẽ thêm 1 điểm vượt khung)

Trong một tháng nào đó có 3 ngày chủ nhật đều là ngày chẵn ( ngày mang số chẵn trong tháng ). Hãy tính xem ngày 24 của tháng đó là ngày thứ mấy trong tuần lễ ?

...........................................................................................................................................

Đề cương khoá học

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

5. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Lương Thế Vinh

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

12. Giải chi tiết 2 đề trường Giảng Võ

13. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

14. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ