Đề thi vào lớp 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2004 - 2005

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2004 - 2005

PHẦN I: Mỗi bài 1 điểm

Bài 1:  Thực hiện phép tính: $1+\frac{2}{3}+\frac{2}{9}+\frac{2}{27}$  ?

 

Bài 2: Tìm $x$ biết: $3\times x:2=2\frac{1}{7}$ ?

 

Bài 3: Tính nhanh: 2,005 x 1004 – 8,02 ?

 

Bài 4: Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm số 33 vào giữa hai chữ số đó thì được một số gấp 89 lần số ban đầu ?

 

Bài 5: Tích 6 số lẻ liên tiếp có chữ số hàng đơn vị là bao nhiêu ?

 

Bài 6: Thực hiện phép tính sau: $2\times \left( \frac{1}{1\times 3}+\frac{1}{3\times 5}+\frac{1}{5\times 7}+...+\frac{1}{13\times 15} \right)$  ?

 

Bài 7: Một người thợ mộc cưa một cây gỗ dài 7,2 m thành những đoạn dài 4 dm. Mỗi lần cưa hết 5 phút và sau đó chuẩn bị cho lần cưa sau cũng hết 5 phút. Hỏi người thợ cưa xong cây gỗ đó hết bao nhiêu phút ?

 

Bài 8: Một đoàn tàu dài 135m, chạy qua một đường hầm với vận tốc 30 km/h hết nửa  phút. Hỏi đường hầm dài bao nhiêu ?

 

Bài 9: Chia hai số có 5 chữ số cho nhau, có số dư là 49993. Hãy tìm số bị chia, biết rằng nó chia hết cho 8 ?

 

Bài 10; Trong hình vẽ bên có NA = 2 x NB; MC = 2 x MB và diện tích tam giác OAN là 8cm2. Tính diện tích BNOM ?

 

 

PHẦN II: Bài tập học sinh phải trình bày lời giải (mỗi bài 2 điểm)

Bài 1: Để mua một máy thu hình (ti vi), nếu ông Trung bán 8 tạ thóc thì thiếu 780000 đồng, nếu ông bán 1,5 tấn thóc thì thừa 1040000 đồng. Hỏi chiếc máy thu hình đó giá bao nhiêu ?

Bài giải:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Bài 2: Một học sinh khi nhân một số với 2005, do viết các tích riêng thẳng cột nên có kết quả sai là 13230. Em hãy viết kết quả đúng của phép nhân này ?

 

Bài giải:

 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Bài 3: Hiện nay tuổi Anh gấp rưỡi tuổi Em. Cách đây 6 năm tuổi Anh gấp hai lần tuổi Em. Hỏi hiện nay Anh bao nhiêu tuổi ?

Bài giải:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 ,Bài 4: Trong một cuộc thi chạy 10 km. An đến đích trước Bình 2 km và đến trước Cường 4 km. Nếu vận tốc của mỗi người vẫn giữ nguyên thì Bình sẽ về đích trước Cường bao nhiêu km ?

Bài giải:

 

Bài 5: Hàng ngày ông Thanh đi làm vào buổi sáng và trở về nhà vào buổi chiều bằng xe buýt hoặc taxi. Nếu ông đi taxi vào buổi sáng thì buổi chiều sẽ về nhà bằng xe buýt và nếu về nhà bằng taxi lúc buổi chiều thì sáng hôm đó đi làm bằng xe buýt. Trong x ngày đi làm, ông đi xe buýt vào buổi sáng 8 lần, về nhà bằng xe buýt 15 lần và đi taxi tất cả 9 lần. Hãy tìm x ?

Bài giải:

 

...........................................................................................................................................

Đề cương khoá học

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

5. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Lương Thế Vinh

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

12. Giải chi tiết 2 đề trường Giảng Võ

13. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

14. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ