Đề thi vào lớp 6 môn toán trường Lương Thế Vinh 2012 – 2013

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Lương Thế Vinh 2012 – 2013

Học sinh chỉ viết đáp số vào ô bên phải (Mỗi bài 1 điểm)

TT

Câu hỏi

Trả lời, Đáp số

 

1

Tổng hai số bằng 847. Số thứ nhất bằng $\frac{3}{4}$số thứ  hai. Tìm hai số đó.

 

2

Năm nay cha 43 tuổi và con 12 tuổi. Sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi con?

 

3

Lấy số 7 nhân với chính nó 77 lần thì được một số có chữ số tận cùng bằng bao nhiêu?

 

4

Kết quả của phép tính:

43 x 45 x 47 x 49 + 63 x 65 x 67 x 69

là một số có chữ số tận cùng bằng bao nhiêu?

 

 

5

Cho hình thang ABCD có diện tích bằng 612 cm2 . Biết rằng độ dài cạnh đáy CD gấp hai lần độ dài cạnh đáy AB. Tính diện tích tam giác ABC và tam giác ACD.

 

 

6

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng và có diện tích bằng 288 m2. Hỏi chu vi mảnh vườn bằng bao nhiêu?

 

 

7

Nếu bán kính của hình tròn tăng thêm 50 % thì diện tích của hình tròn đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?

 

8

Sắp xếp các phân số sau đây theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: $\frac{10}{11};\frac{9}{10};\frac{199}{220}$

 

9

Tìm ba số a, b, c biết:

$a+b=30;b+c=37;c+a=33$

 

 

10

Khoảng cách giữa hai địa điểm A và B là 300km . Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h , sau đó từ B quay về A với vận tốc 50km/h. Hỏi tính cả đi và về thì vận tốc trung bình của ô tô là bao nhiêu?

 

 

11

 

Hình vuông ABCD có bốn đỉnh nằm trên hình tròn và diện tích hình vuôngbằng 18cm2. Tính diện tích của phần hình tròn nằm ngoài hình vuông.

 

 

12

Tính thể tích của khối lập phương, biết rằng diện tích toàn phần của khối lập phương đó bằng 486 cm2.

 

 

13

Tìm hai số biết trung bình cộng của chúng bằng 19 và hiệu hai số đó bằng 18 ?

 

 

 

14

Một máy bay bay  từ  sân  bay  A  đến  sân  bay  B  hết $\frac{7}{4}$  giờ. Khoảng cách từ A đến B là 1500 km. Hỏi trung bình 1 phút máy bay bay được bao nhiêu km?

 

 

 

 

15

Một hình hộp chữ nhật có chiều rộng bằng 4 cm, chiều dài bằng 10cm và có thể tích bằng thể tích của hình lập phương có cạnh bằng 8 cm. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó ?

 

 

 

16

Một phần ba học sinh lớp 6A bằng một phần tư học sinh lớp 6B. Tổng số học sinh cả hai lớp là 63 . Tìm số học sinh mỗi lớp ?

 

 

17

Tìm hai số lẻ liên tiếp biết rằng tích của chúng là một số có ba chữ số mà con số hàng trăm bằng 3 ?

 

 

18

Tìm phân số x nếu biết: $x-\frac{11}{15}=\frac{3+x}{5}$ ?

 

 

19

Hai số a và b đều gấp hai lần số c. Trung bình cộng của ba số a , b, c  bằng 60. Tìm ba số đó ?

 

 

 

20

Một giải bóng có 6 đội tham gia. Hai đội nào cũng phải đấu với nhau hai trận (trận lượt đi và trận lượt về). Hỏi có tất cả bao nhiêu trận đấu?

 

         

 

Đề cương khoá học

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

12. Giải chi tiết 2 đề trường Giảng Võ

13. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

14. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ