Đề thi vào lớp 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2012 - 2013

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2012 - 2013

Phần 1: Học sinh chỉ viết đáp số vào ô bên phải (Mỗi bài 1 điểm)

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức: $A=\frac{154+919+146+781}{823-217+533-139}?$

 

Bài 2. Tìm x biết: $\left( \frac{1}{3\times 5}+\frac{1}{5\times 7}+\frac{1}{7\times 9}+...+\frac{1}{19\times 21} \right)\times \text{x}=\frac{9}{7}?$

 

Bài 3. Mỗi phút một người hít thở 15 lần, mỗi lần hít 0,55 lít không khí, mỗi lít không khí nặng 1,3 g. Hỏi trong 5 ngày người đó hít bao nhiêu gam không khí ?

 

Bài 4. Tổ I trồng được 15 cây, tổ II trồng được hơn tổ I 4 cây. Tổ III trồng hơn  trung bình cộng 3 tổ là 6 cây. Tính số cây tổ III trồng được ?

 

Bài 5. Cho 3 số có tổng 2052. Biết số thứ nhất bằng $\frac{3}{4}$ số thứ hai, số thứ hai bằng $\frac{1}{3}$ số thứ ba. Tìm mỗi số ?

 

Bài 6. Hai ô tô cùng khởi hành một lúc tại A và B để đi cùng chiều tới địa điểm C.  Biết rằng A cách B là 48 km. Sau 3 giờ, ô tô xuất phát từ A đuổi kịp ô tô xuất phát từ B tại điểm C. Biết tỉ số vận tốc của ô tô đi từ A và ô tô đi từ B là $\frac{5}{3}$ . Tính quãng đường BC ?

 

Bài 7. Tổng 2 bán kính của 2 hình tròn bằng 16 cm. Hình tròn lớn có diện tích gấp 9 lần diện tích hình tròn nhỏ. Tìm chu vi của mỗi đường tròn ?

 

Bài 8. Tuổi bố  năm nay gấp  2,2 lần tuổi con. Hai mươi lăm năm về  trước  tuổi bố gấp 8,2 lần tuổi con. Hỏi khi tuổi bố gấp 3 lần tuổi con thì con bao nhiêu tuổi?

 

Bài 9. Cho dãy số 2, 17, 47, 92, 152, … Tìm số hạng thứ 120 của dãy ?

 

Bài 10. Sách Khoa học và Lịch sử  được xếp  vào 5 ngăn: Ngăn một có 23 quyển,  ngăn hai có 5 quyển, ngăn ba có 16 quyển, ngăn bốn có 22 quyển, ngăn năm có 14 quyển.  Sau khi lấy đi số sách trong một ngăn thì số sách Khoa học trong 4 ngăn còn lại gấp 3 lần số sách Lịch sử. Hỏi 4 ngăn còn lại có bao nhiêu sách mỗi loại?

 

Phần 1: Học sinh chỉ viết đáp số vào ô bên phải (Mỗi bài 1 điểm)

Bài 1. Có 22 ô tô gồm 3 loại: loại 4  bánh chở  được 6 tấn, loại 6 bánh  chở được 8  tấn, loại 8 bánh chở 8 tấn. Số xe đó có tất cả 126 bánh và có thể chở cùng một lúc được 158 tấn. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu xe ?

...........................................................................................................................................

 

 

...........................................................................................................................................

 

Bài 2. Cho tứ giác ABCD có diện tích là 1216cm².  Cho  M,  N, P trên AB sao cho AM = MN = NP = PB. Cho E, F, G trên D  sao  cho  DE = EF = FG = GC. Tính diện tích tứ giác NPFE ?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

Đề cương khoá học

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

5. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Lương Thế Vinh

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

12. Giải chi tiết 2 đề trường Giảng Võ

13. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

14. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ