Đề số 79. Đề thi vào lớp 6 môn toán trường Lê Quý Đôn – Cầu Giấy - Hà Nội 2009 – 2010

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Lê Quý Đôn 2009 – 2010

Phần trắc nghiệm:

Chọn đáp án đúng trong các đáp án cho trước của mỗi câu hỏi sau:

Câu 1: Số tam giác trong hình vẽ sau là:

A.10                            B. 15                           C. 5                             D. 20

Câu 2: Số thứ 6 của dãy: 1; 3; 7; 15; … là:

A.93                            B. 31                           C. 117                         D. 63

Câu 3: Hiện nay mẹ 30 tuổi, con 3 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con ?

A.3 năm                     B. 9 năm                     C. 6 năm                     D. 12 năm

Câu 4: cho $A=\frac{13+14+15+16+...+28+29}{13+14+15+16+...+28}$ . Giá trị của A là:

A.$1\frac{29}{328}$                      B.$\frac{29}{28}$                           C. 29                           D. $\frac{29}{328}$

Câu 5: Kết quả của phép tính: $\frac{13}{50}+9%+\frac{41}{100}+24%$ là:

A.$\frac{1}{2}$                               B.$\frac{2}{3}$                               C. $1$                                     D. $\frac{3}{2}$ 

Câu 6: Chia 80 cho một số ta được số dư là 39. Thương của phép chia đó là:

  1. 0 1                             C. Một giá trị khác   D. 41

Câu 7: Từ 3 chữ số 0,1,2. Viết tất cả các số có 3 chữ số. Hỏi có bao nhiêu số chia hết cho 5

  1. 2 4                             C. 6                             D. 8

Câu 8: Cho tam giác ABC có diện tích 36 cm2. Gọi M, N, P là các điểm chính giữa của các cạnh AB, AC, BC. Khi đó diện tích tam giác MNP là:

A.18cm2                     B. 12cm 2                   C.72 cm2                    D. 9cm 2

Câu 9: Số A có 2 chữ số khi chia cho 5 thì dư 4, khi chia cho 11 thì không còn dư nó không chia hết cho 3. Lúc đó cộng  A với tổng các chữ số ta được:

A, 52                           B. 44                           C. 88                           D. 117

Câu 10: Cho $P=9\times 10\times 11\times 12\times ....\times 28\times 29$ . Số chữ số 0 ở tận cùng bên phải của P là:

  1. 2 4                             C.3                              D.5
  2. PHẦN TỰ LUẬN: Giải các bài tập sau

Bài 1: (2 điểm)

  • Tính $12+64:(3-1\frac{2}{3})$ $$
  • Tìm x : $\left( \frac{1}{2}+x\times \frac{9}{7} \right):2=1$

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

Bài 2: (2 điểm) Mảnh vải thứ nhất dài hơn mảnh vải thứ 2 là 3,6m. Tỉ số độ dài của 2 mảnh vải là 40%. Tính độ dài mỗi mảnh vải .

...........................................................................................................................................

 

Bài 3: (2 điểm) Một người đi hết quãng đường AB trong 100 phút. Hỏi nếu người đó tăng vận tốc thêm 25% thì người đó đi hết quãng đường AB trong bao lâu?

...........................................................................................................................................

 

Bài 4: (2,5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có chu vi 100cm (AB>BC). Lấy điểm M trên cạnh AB, điểm N trên cạnh CD sao cho AMND là hình vuông còn BMNC là hình chữ nhật có chu vi 60cm

  1. Tìm độ dài các cạnh của hình chữ nhật ABCD
  2. Tính diện tích tam giác DMC

........................................................................................................................................

Đề cương khoá học

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

5. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Lương Thế Vinh

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

12. Giải chi tiết 2 đề trường Giảng Võ

13. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

14. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ