Đề số 110. Đề thi vào lớp 6 môn toán trường Giảng Võ 2011 - 2012

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Giảng Võ 2011 - 2012

Phần 1. (6 điểm). Chọn kết quả đúng rồi ghi vào giấy làm bài

Câu 1: 5 tấn 6 kg là:

A)5600 kg                                                     C) 5006 kg

B)5060 kg                                                      D) 50006 kg

Câu 2: 2 giờ 37 phút + 3 giờ 40 phút là:

  1. 6 giờ 17 phút C) 7 giờ 17 phút
  2. 5 giờ 17 phút D) 7 giờ 7 phút

Câu 3. Chữ số tận cùng của hiệu $1\times 2\ \times 3\times ......\times 2012\times 2013-1\times 3\times 5\times ....\times 2011\times 2013$ là:

  1. 0 C) 3                                                    
  2. 5                         D) 9

Câu 4: Khi tăng cả chiều dài và chiều rộng một hình chữ nhật lên 3m thì diện tích tăng thêm 60m2. Chu vi của hình chữ nhật ban đầu là:

  1. 17 m C) 34 m
  2. 46 m D) 40 m

Câu 5: Một cái thùng hình chữ nhật có diện tích đáy 35 dm2, chứa đầy được 175 lít nước. Chiều cao của thùng là:

  1. 0,5 dm C) 15 dm
  2. 0,5 m                                                D) 17,5 dm

Câu 6. Giá trị biểu thức: $\frac{1}{1\times 3}+\frac{1}{3\times 5}+\frac{1}{5\times 7}+....+\frac{1}{99\times 101}$ là

  1. $\frac{100}{101}$                                                 C) $\frac{45}{100}$
  2. $\frac{50}{101}$ D) $\frac{50}{202}$

Phần 2. (14 điểm). Trình bày các lời giải các bài toán sau

Bài 1. (4 điểm)

1.Thực hiện phép tính: $\left( \frac{3}{4}+2\frac{1}{2} \right):\frac{3}{5}-3$

2.Tìm phân số $\frac{a}{b}$ biết: $5-\left( \frac{a}{b}+\frac{1}{2} \right)=2\frac{1}{3}$

3.Tính nhanh: 201,2012 x 2000 x ($\frac{5}{6}-\frac{1}{3}$ - 50% ) x 1,234 + 10  

Bài 2. (4 điểm)Có 2 túi kẹo. Số túi kẹo thứ nhất bằng $\frac{4}{5}$ số túi kẹo thứ 2. Nếu chuyển 10 cái kẹo từ túi thứ nhất sang túi thứ 2 thì khi đó số kẹo túi thứ nhất bằng $\frac{1}{2}$ số kẹo túi thứ 2. Tính số kẹo lúc ban đầu của mỗi túi.

Câu 3. (4 điểm)Cho tam giác ABC có diện tích 160 cm2. Gọi M, N theo thứ tự là điểm thuộc cạnh AB, AC sao cho $AM=\frac{1}{4}AB,AN=\frac{1}{4}AC$

1.Tính diện tích tam giác ABN, từ đó suy ra diện tích tam giác AMN

2.MN có song song với BC không ? Tại sao?

Câu 4. (2 điểm) Cho dãy phân số: $\frac{1}{1};\frac{1}{2};\frac{2}{1};\frac{1}{3};\frac{2}{2};\frac{3}{1};\frac{1}{4};\frac{2}{3};\frac{3}{2};\frac{4}{1}....$

1.Hãy viết tiếp 5 phân số tiếp theo của dãy trên

2.Hỏi phân số $\frac{26}{7}$ là phân số thứ bao nhiêu của dãy?

 

Đề cương khoá học

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

5. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Lương Thế Vinh

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

13. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

14. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ