VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Đề thi vào lớp 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 1999 - 2000

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Học bài tiếp theo Báo lỗi

Chú ý: nếu báo lỗi sai hoặc spam báo lỗi bạn sẽ bị khóa nick

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 1999 - 2000

PHẦN I: Mỗi câu 1 điểm

Câu 1: Tính giá trị của biểu thức: $3\frac{1}{11}\times \frac{27}{46}\times 1\frac{6}{17}\times 2\frac{4}{9}$  ?

 

Câu 2: An mang hồng đi đổi lấy táo và lê. Cứ 7 quả hồng thì đổi được 2 táo và 1 lê. Cứ 3 quả táo thì đổi đươc 2 lê. Nếu đổi hết số hồng mang theo thì được 18 táo và 15 lê. Hỏi An mang đi bao nhiêu quả hồng ?

 

Câu 3: Viết số tự nhiên nhỏ nhất gồm các chữ số khác nhau có tích các chữ số ?

 

Câu 4: Tìm x sao cho: x - 270 : 45 = 120 ?

 

Câu 5: Hai thùng A và B có tổng cộng 327 lít dầu. Nếu lấy 30 lít ở thùng A đổ sang thùng B thì thùng B nhiều hơn thùng A 13 lít. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu ?

 

Câu 6: Một trường học cho học sinh lao động. Hôm đầu 20 em làm việc trong 2 giờ được 16 m2. Hỏi hôm sau 50 em làm việc trong 3 giờ được bao nhiêu m2 ? (Năng suất làm việc như nhau)

 

Câu 7: Kết quả dãy tính sau tận cùng là chữ số nào:

1991x 1992 x 1993 x 1994 x 1995 x 1996 x 1997 x 1998 x 1999 ?

 

Câu 8: Tính: (1000  x  0,1 -  900  x  0,1  -  90  x  0,1) x (142  x  0,5  -  240  x  0,25) ?

 

Câu 9: Tại một trường học đầu năm có số học sinh nam bằng số học sinh gái. Cuối học kỳ I trường nhận thêm 38 em gái và 6 em nam, nên số học sinh gái chiếm 52% tổng số học sinh toàn trường. Hỏi đầu năm trường có bao nhiêu học sinh ?

 

Câu 10: Cho hình chữ nhật ABCD và các điểm M, O, I sao cho: MI = ID và AO = OI ( xem hình vẽ) Biết diện tích tam giác MOI bằng $25{{m}^{2}}$ . Hỏi diện tích hình chữ nhật ABCD bằng bao nhiêu  ha ?

 

 

PHẦN II: Bài tập học sinh phải trình bày lời giải (mỗi bài 2 điểm)

Câu 1: Một người gửi tiết kiệm 8.000.000 đ với lãi suất 1,5% một tháng. Hỏi sau 2 tháng người đó lĩnh được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi? Biết rằng tiền lãi của tháng trước cũng nhập vào thành vốn của tháng sau ?

Bài giải:

...........................................................................................................................................

 

Câu 2: Một khối lập phương bằng sắt nặng 5,4 kg. Hỏi một khối lập phương bằng sắt có cạnh bằng $\frac{1}{3}$ cạnh của hình lập phương đã cho sẽ nặng bao nhiêu gam ?

Bài giải:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Câu 3: Tìm một số thập phân. Biết rằng lấy số đó cộng với 4,75 sau đó nhân với 2,5 rồi trừ đi 0,2. Cuối cùng đem chia cho 1,25 thì được kết quả là 13,84 ?

Bài giải:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Câu 4: Cho hai phân số có tổng bằng $\frac{2}{3}$, hiệu bằng $\frac{1}{9}$. Tìm hai phân số đó ?

Bài giải:

 

...........................................................................................................................................

Câu 5: Tìm \[x\] sao cho: $(2+x)+(4+x)+(6+x)+...+(52+x)=780$ ?

Bài giải:

...........................................................................................................................................

Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

5. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Lương Thế Vinh

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết 2 đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

12. Tuyển tập 24 đề trường Trần Đại Nghĩa – TP.Hồ Chí Minh

13. Giải chi tiết 3 đề trường Giảng Võ

14. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

15. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ

16. Đề tuyển sinh vào 6 TP.Nam Định

17. Giải đề tuyển sinh vào 6 Đặng Thai Mai – TP Vinh

18. Giải đề tuyển sinh vào 6 tỉnh Bình Dương

19. Giải đề tuyển sinh vào 6 tỉnh Thanh Hóa

20. Tuyển tập 6 đề thi học sinh giỏi

/de-thi-tuyen-sinh-5-len-6-mon-toan-truong-ha-noi-amsterdam-1995-1996-bh32697.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy