Đề thi vào lớp 6 môn toán trường Lương Thế Vinh 2009 – 2010

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Lương Thế Vinh 2009 – 2010

Học sinh chỉ viết đáp số vào ô bên phải (Mỗi bài 1 điểm)

TT

Câu hỏi

Trả lời, đáp số

1

Năm nay em 2 tuổi và tuổi của anh gấp 4 lần tuổi của em. Sau mấy năm nữa thì tuổi anh gấp đôi tuổi em?

 

2

Tìm một số chẵn có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng chục gấp ba lần chữ số hàng đơn vị.

 

 

3

Trong giấy khai sinh của em Bình, ngày sinh và tháng sinh đều là những số chia hết cho 9, ngày sinh là số chẵn. Hỏi hàng năm em Bình tổ chức sinh nhật vào ngày, tháng nào?

 

4

Trong các số sau đây số nào chia hết cho 6:

$7;12304;54622;34597;88830$

 

5

Rút gọn phân số: $\frac{5083}{2431}$ ?

 

6

Cho hai số $A=\frac{1}{11}+\frac{1}{14};B=\frac{1}{12}+\frac{1}{13}$

Hãy so sánh hai số A và B ( lớn hơn, bé hơn hay bằng ?)

 

7

Tính $A=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}+\frac{1}{64}$

 

8

Tính số A biết rằng: A × 1,25 + 3,75 = 1,25 × 9.

 

 

9

Có 2100 em học sinh dự thi vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh. Trường dự định lấy vào 7 lớp 6, mỗi lớp 30 học sinh. Hỏi có bao nhiêu phần trăm học sinh dự thi sẽ trúng tuyển?

 

 

 

10

Một đám hình chữ nhật có chiều rộng khoảng 9 dam và diện tích bằng 1,35 ha. Hỏi chiều dài đám đất ấy bằng bao nhiêu mét?

 

 

 

11

Có ba hình vông. Hình vuông thứ nhất có cạnh là 10m. Hình vuông thứ hai có cạnh là 8m. Hình vuông thứ ba có diện tích bằng diện tích của hình vuông thứ nhất và thứ hai. Hỏi hình vuông thứ ba có cạnh bằng bao nhiêu?

 

 

12

Một hình trụ có bán kính đáy 4m,chiều cao 3m. Một hình lập phương có có cạnh 5m. Hỏi hình nào có thể tích lớn hơn?

 

 

13

Hình tròn thứ nhất có chu vi gấp hai lần chu vi hình tròn thứ hai. Hỏi diện tích hình tròn thứ nhất gấp bao nhiêu lần hình tròn thứ hai?

 

 

14

Một buổi học có 5 tiết, thời gian mỗi tiết học là 45 phút. Giữa hai tiết học có thời gian nghỉ là 10 phút. Nếu buổi học bắt đầu từ 7 giờ sáng thì sẽ kết thúc vào lúc mấy giờ?

 

15

Từ 1 giờ chủ nhật này đến 13giờ chủ nhật tiếp theo có bao nhiêu giờ?

 

16

Tìm hai số biết hiệu của chúng bằng 9 và trung bình cộng của chúng bằng 15.

 

 

17

Cạnh hình lập phương thứ nhất dài gấp hai lần cạnh hình lập phương thứ hai. Hỏi thể tích hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần thể tích hình lập phương thứ hai ?

 

18

Tìm một số có hai chữ số biết rằng khi chia số đó cho 3 hoặc 4, hoặc 5 thì đều dư 1.

 

19

Dùng ba chữ số 1, 2 và 3 để viết thành các số có ba chữ số khác nhau. Hỏi được bao nhiêu số như vậy?

 

20

Tìm x biết: $\frac{3x}{2}-\frac{1}{3}=\frac{2}{5}+x$

.

Đề cương khoá học

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

12. Giải chi tiết 2 đề trường Giảng Võ

13. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

14. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ