Đề thi vào lớp 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2000 - 2001

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2000 - 2001

PHẦN I: Mỗi câu 1 điểm

Câu 1: Tính  (48 x 0,75 - 240 : 10) – (16 x 0,5 - 16 : 4) ?

 

Câu 2: Trung bình cộng của số bé nhất có 4 chữ số và số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là bao nhiêu ?

 

Câu 3: Giá gạo tháng 3 cao hơn tháng 2 là 20%. Giá gạo tháng 4 thấp hơn tháng 3 là 10%. Hỏi giá gạo tháng 4 so với tháng 2 cao hơn hay thấp hơn bao nhiêu %?

 

Câu 4: Một số được viết bởi 500 chữ số 6. Hỏi nếu lấy số đó chia cho 15 thì phần thập phân là bao nhiêu ?

 

Câu 5: Trong một chiếc hộp có 8 bi đỏ, 6 bi xanh và 13 bi vàng. Không nhìn vào hộp, hỏi phải lấy ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có 5 viên bi cùng màu ?

 

Câu 6: Cho tam giác ABC có các cạnh AC = 18cm; BC = 22cm. Biết các tam giác ABD, AEG, CDE, DEG có diện tích bằng nhau. Tính AE, DC ?

 

Câu 7: Tìm một số nguyên điền vào chỗ chấm để được kết quả đúng:

$\frac{7}{15}<\frac{...}{40}<\frac{8}{15}$  ?

 

Câu 8: Người ta trộn 30 tấn quặng sắt chứa 45% sắt với 50 tấn quặng sắt chứa 75% sắt.  Hỏi sau khi trộn xong hỗn hợp chứa bao nhiêu phần trăm sắt ?

 

Câu 9: Sau khi đi được $\frac{2}{3}$ quãng đường, một ôtô tăng vận tốc thêm 20% vận tốc cũ. Do đó ôtô đến sớm 15 phút so với dự định. Hỏi thời gian dự định đi cả quãng đường là bao nhiêu ?

 

Câu 10: Cho dãy số 7, 8, 10, 13, 17, .......Hỏi số hạng thứ 50 của dãy là bao nhiêu ?

 

PHẦN II: Bài tập học sinh phải trình bày lời giải (mỗi bài 2 điểm)

Câu 1: Viết số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số bằng 42 ?

Bài giải:

...........................................................................................................................................

 

Câu 2: Để làm xong một công việc, nếu người thứ nhất làm một mình thì phải mất 5h mới xong. Người thứ hai làm một mình thì phải mất 7giờ mới xong. Hỏi nếu cả hai người cùng làm công việc đó thì sau bao lâu sẽ xong ?

Bài giải:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Câu 3: Tổng hai số thập phân là 60,1. Nếu dịch dấu phẩy của số nhỏ sang phải một chữ  số rồi đem trừ đi số lớn thì được 219,52. Tìm hai số đó ?

Bài giải:

...........................................................................................................................................

 

Câu 4: Một miếng tôn hình chữ nhật có chu vi 22dm, chiều dài hơn chiều rộng 1dm. Người ta cắt 4 hình vuông bằng nhau ở 4 góc, mỗi hình có diện tích 100 cm2 rồi gấp lên thành một hình hộp không có nắp. Tính thể tích của hình hộp này ?

Bài giải:

...........................................................................................................................................

 

Câu 5: Tìm \[x\] biết: $\frac{252}{x}=\frac{84}{97}$   ?

Bài giải:

Đề cương khoá học

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

5. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Lương Thế Vinh

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

12. Giải chi tiết 2 đề trường Giảng Võ

13. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

14. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ