Đề số 111. Đề thi vào lớp 6 môn toán trường Giảng Võ 2010 – 2011

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Giảng Võ 2010 – 2011 

PHẦN 1: Học sinh chỉ viết kết quả vào ô ĐÁP SỐ bên phải (mỗi câu 1 điểm)

BÀI

ĐỀ BÀI

Kết quả

1

Tính $\frac{3,2009-12,5\times 2,5\times 0,08\times 0,4+0,7991}{3\frac{3}{4}:2\frac{1}{2}}$ ?

 

2

Tìm $x$ : $\left( \frac{3}{4}+x \right)\times \frac{1}{2}=\frac{4}{5}$ ?

 

3

Tận cùng trong kết quả của phép tính sau có mấy chữ số 0 ?

$1\times 2\times 3\times 4\times 5\times ...\times 15\times 16$

 

4

Chữ số tận cùng trong kết quả của phép tính sau là chữ số nào ?

$9\times 19\times 29\times 39\times 49\times ...\times 1999\times 2009$

 

5

Một cái sân hình vuông được lát bằng những viên gạch hình vuông cùng loại. Bạn Nam đi vòng quanh sân, đếm vòng ngoài cùng được 448 viên. Hỏi muốn lát kín sân cần bao nhiêu viên gạch ?

 

6

Một cuốn sách có 135 trang. Hỏi phải dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang cho cuốn sách đó ?

 

7

Mẹ hơn con 24 tuổi. Ba năm trước đây tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi ?

 

8

Học kỳ 1, trường THCS Giảng Võ có 55% học sinh đạt loại giỏi. Kết thúc học kỳ 2, có thêm 268 học sinh đạt loại giỏi nên tỷ lệ học sinh giỏi của học sinh học kỳ 2 là 63%. Hỏi trường THCS Giảng Võ có bao nhiêu học sinh. (số học sinh của trường không thay đổi).

 

 

Đề cương khoá học

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

5. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Lương Thế Vinh

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

13. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

14. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ