Đề số 113. Đề thi vào lớp 6 môn toán trường Đoàn Thị Điểm 2010 – 2011

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Đoàn Thị Điểm 2010 – 2011

Bài 1: (2 điểm) Tính giá trị biểu thức:

    a)$A=290-18\times 13+567:17$

  1. b) $B=\frac{1}{7}\times 3\frac{1}{11}-\frac{1}{7}\times \frac{9}{11}-\frac{1}{7}$

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.

Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết

  1. $x-19,25:1,75=1999$
  2. $53\times x-34=135:1\frac{7}{8}$

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

Bài 3: (3 điểm)

Theo lịch phân công của nhà trường, lớp 5A được chia thành các nhóm để trực nhật. Nhóm thứ nhất gồm $\frac{1}{4}$ lớp đi dọn vườn trường, nhóm thứ hai gồm $\frac{5}{12}$ số học sinh còn lại đào hố trồng cây. Nhóm thứ 3 gồm 21 học sinh còn lại quét dọn sân trường

  1. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh ?
  2. Tìm số học sinh đi dọn vườn trường, số học sinh đào hố trồng cây ?

...........................................................................................................................................

 

Bài 4: (2 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB dài 36 cm, cạnh AD dài 18cm. Gọi M là điểm chính giữa BC và N là điểm trên cạnh CD sao cho DN gấp 2 lần CN

  1. Tính diện tích tứ giác AMCN
  2. Tìm điểm N trên một cạnh CD để diện tích tứ giác AMCN bằng một nửa diện tích hình chữ nhật ABCD

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

Bài 5: (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức sau một cách hợp lý

  1. $\frac{1999\times 2011-1999}{2010\times 1998-2010}$
  2. $\frac{2}{35}+\frac{4}{77}+\frac{2}{143}+\frac{4}{221}+\frac{2}{323}+\frac{4}{437}+\frac{2}{575}$

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Đề cương khoá học

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

5. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Lương Thế Vinh

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

12. Giải chi tiết 2 đề trường Giảng Võ

14. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ