Đề số 59. Đề thi vào lớp 6 môn toán trường Marie Curie 2009 - 2010

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Marie Curie 2009-2010

Câu 1 ( 3điểm ) : Không tính cụ thể kết quả hãy so sánh A và B :

a, A = $\frac{98}{99}$ và B = $\frac{98\times 99+1}{98\times 99}$

b, $A=\frac{23}{27}$ và $B=\frac{21}{29}$

c, $A=\frac{21}{31}$ và $B=\frac{217}{317}$

d, $A=2001\times 2009$ và $B=2005\times 2005$

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

Câu 2 ( 2điểm)

  1. a) Tìm A biết : 20% × A + 0,4 × A = 12
  2. b) Tính nhanh giá trị của biểu thức :

$A=\frac{1}{500}+\frac{3}{500}+\frac{5}{500}+...+\frac{95}{500}+\frac{97}{500}+\frac{99}{500}$

...........................................................................................................................................

 

Câu 3 ( 2đ): 3 tấm vải có chiều dài tổng cộng là 105m. Sau khi cắt bớt $\frac{2}{5}$ tấm vải thứ nhất , $\frac{4}{7}$ tấm vải thứ hai và $\frac{2}{3}$ tấm vải thứ ba thì phần còn lại của tấm vải có độ dài bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải lúc đầu ?

...........................................................................................................................................

 

 

Câu 4 ( 3đ): Cho tam giác ABC có diện tích 64cm2. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM = $\frac{1}{4}$AB. Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN = $\frac{1}{4}$ AC. Nối B với N

 

 

                 a)Tính diện tích tam giác BNC ?

 

                 b)Tính tỉ số diện tích tam giác AMN và tam giác ABC ?

                 c)Qua A vẽ một đoạn thẳng cắt MN ở K và cắt BC ở E. Tính tỉ số $\frac{KE}{AK}$

...........................................................................................................................................

 

 

Câu 5 ( không bắt buộc, nếu làm được sẽ thêm một điểm vượt khung )

Không cần trình bày lời giải, hãy thể hiện trên hình vẽ cách chia một tam giác thành 4 tam giác có diện tích bằng nhau. ( em hãy cố gắng tìm được ít nhất 4 cách chia )                                                   \[\]

...........................................................................................................................................

 

Đề cương khoá học

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

5. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Lương Thế Vinh

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

12. Giải chi tiết 2 đề trường Giảng Võ

13. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

14. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ