Đề số 58. Đề thi vào lớp 6 môn toán trường Marie Curie 2010 - 2011

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Marie Curie 2010 - 2011

Câu 1 ( 3 điểm) :

a, So sánh các số sau bằng cách hợp lí:

$\frac{32}{37}$ và $\frac{54}{59}$ ; $\frac{26}{75}$ và $\frac{10}{31}$

b, Tìm Y biết:

$1\frac{1}{2}+2\frac{1}{6}+3\frac{1}{12}+4\frac{1}{20}-Y=\frac{4}{5}$

...........................................................................................................................................

 

Câu 2 ( 2 điểm ) : Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 6 vào bên phải số đó thì được số mới lớn hơn số cần tìm 276 đơn vị

...........................................................................................................................................

 

Câu 3 ( 2 điểm ) : Một đội công nhân sửa một đoạn đường trong 3 ngày. Ngày thứ nhất sửa được $\frac{1}{3}$  quãng đường và thêm 5m, ngày thứ hai sửa được $\frac{2}{5}$ quãng đường và thêm 4m, ngày thứ 3 sửa được 51m đường còn lại. Hỏi trong 2 ngày đầu mỗi ngày họ sửa được bao nhiêu mét đường.

...........................................................................................................................................

 

 

Câu 4 ( 3đ ) : Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho AE = $\frac{2}{3}$ AB. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = $\frac{1}{3}$ AC.

  1. Nối D với B. Tính tỉ số diện tích của 2 tam giác ABD và ABC ?
  2. Nối E với D tính diện tích tam giác ABC biết diện tích tam giác AED là 8$c{{m}^{2}}$
  3. Nối C với E, CE cắt BD tại G. Tính tỉ số độ dài hai đoạn thẳng EG và CG

...........................................................................................................................................

 

 

Câu 5 ( không bắt buộc, nếu làm được sẽ thêm một điểm vượt khung )

Bạn An xuất phát từ A, cứ tiến 10 bước rồi lùi 2 bước, lại tiến 10 bước rồi lùi 1 bước, xong lại tiến 10 bước rồi lùi 2 bước, lại tiến 10 bước rồi lùi 1 bước, rồi cứ tiếp tục theo quy luật như vậy cho đến khi dừng lại ở B. Lúc đến B bạn An đếm thấy mình đã thực hiện đúng 471 bước. Hỏi B cách A bao nhiêu bước chân của An?

...........................................................................................................................................

Đề cương khoá học

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

5. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Lương Thế Vinh

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

12. Giải chi tiết 2 đề trường Giảng Võ

13. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

14. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ