Đề thi vào lớp 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2011 - 2012

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2011 - 2012

Phần 1: Điền đáp án vào ô trống:

Bài 1. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó là 23 ?

 

Bài 2. Tìm  \[\overline{ab}\]biết $\overline{ab}=\overline{ba}\times 3+6$ ?

 

Bài 3. Giá 11 cái bút bằng giá của 2 quyển vở và 1 quyển sách. Giá của 5 quyển vở bằng giá của 3 quyển sách. Hỏi giá 10 quyển vở và 9 quyển sách bằng giá của bao nhiêu cái bút ?

 

Bài 4. Hiện nay, tuổi bố bằng tuổi mẹ cộng với tuổi con. Khi tuổi mẹ bằng tuổi bố  hiện nay thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con và tổng số tuổi của ba người bằng 90. Tính tuổi con hiện nay ?

 

Bài 5. Xếp  các hình  lập phương  nhỏ có  cạnh 2cm thành hình lập phương  lớn có  thể tích bằng 216 cm³. Sau đó lấy đi một hình lập phương nhỏ ở chính giữa mặt bên hình lập phương lớn. Tính diện tích toàn phần của hình còn lại?

 

Bài 6. Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, một cửa hàng giảm giá 10% so với giá định bán nhưng vẫn có lãi 12,5% so với tiền  vốn. Hỏi nếu không hạ giá thì cửa hàng đó lãi bao  nhiêu phần trăm so với tiền vốn?

 

Bài 7. Một người đi từ A đến  B  bằng  xe đạp trong 4 giờ với  vận tốc 12 km/giờ,  sau đó đi bằng  xe máy trong 6 giờ thì đến  B. Lúc  về, người đó đi  bằng xe máy trong 2 giờ rồi đi ô tô trong 3 giờ thì về  đến  A.  Biết vận tốc xe máy bằng nửa vận tốc ô tô,  tính  độ  dài quãng đưỡng AB?

 

Bài 8.  Cho  tam  giác  ABC  biết   BM = MC; CN = 3.NA  (như  hình   vẽ)   và  diện tích  tam giác AEN  bằng  27 cm².Tính diện tích tam giác ABC ?

 

Bài 9. Tổng của ba số là 2904. Nếu  lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai thì được thương là 3 dư 1. Nếu lấy số thứ hai chia cho số thứ ba cũng được thương là 3 dư 1.Tìm số thứ nhất?

 

Bài 10. Tìm x sao cho:

$\left( x+\frac{1}{1\times 3} \right)+\left( x+\frac{1}{3\times 5} \right)+\left( x+\frac{1}{5\times 7} \right)+...+\left( x+\frac{1}{23\times 25} \right)=11\times x+\left( \frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{81}+\frac{1}{243} \right)$

 

Phần 2: Học sinh phải trình bày bài giải

Bài 1. Một giải bóng đá có bốn đội A, B, C, D tham gia. Mỗi đội đấu với từng đội còn lại một trận. Đội thắng được 3 điểm, đội thua 0 điểm, nếu hòa mỗi đội được 1 điểm. Kết quả đội A được 7 điểm, đội B được 5 điểm, đội C được 3 điểm, đội D  được 1 điểm. Hỏi có mấy trận hòa và trận  đấu giữa đội A với đội C có kết quả như  thế nào ?

...........................................................................................................................................

 

 

 

Bài 2. Cho 4 số tự nhiên bất kỳ a, b, c, d ( a > b > c > d ) . Chứng  tỏ rằng tích của tất  cả các số tự nhiên là hiệu của hai trong bốn số đã cho là một số chia hết cho 12.

...........................................................................................................................................

 

Đề cương khoá học

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

5. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Lương Thế Vinh

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

12. Giải chi tiết 2 đề trường Giảng Võ

13. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

14. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ