Đề thi vào lớp 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2013 - 2014

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2013 - 2014

Phần 1: Học sinh chỉ viết đáp số vào ô bên phải (Mỗi bài 1 điểm)

Bài 1.Cho các  chữ số  1; 2; 3; 4; 5. Hỏi từ các chữ số trên lập được bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số khác nhau?

 

Bài 2. Tìm x biết:

                                     $x\times \frac{3+\frac{3}{20}+\frac{3}{13}+\frac{3}{2013}}{5+\frac{5}{20}+\frac{5}{13}+\frac{5}{2013}}=\frac{5}{3}$ ?

 

Bài 3. Tổng 3 số chẵn liên tiếp bằng 2028. Tìm ba số đó?

 

Bài 4. Trong một cuộc thi có 60 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng  được $\frac{1}{6}$ điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ $\frac{1}{2}$ điểm. Một bạn học sinh được tổng điểm là 8. Hỏi học sinh đó trả lời đúng mấy câu ?

 

Bài 5.Một người đi từ A đến D phải đi qua hai địa điểm B và C. Vận tốc lúc đi trên các quãng đường AB, BC, CD lần lượt là 9 km/giờ, 12 km/giờ và 18 km/giờ. Lúc về vận tốc trên các quãng đường DC, CB, BA lượt là 9 km/giờ, 12 km/giờ và 18 km/giờ. Cả đi và về hết 5 giờ. Tính độ dài quãng đường AD ?

 

Bài 6. Hai máy cùng gặt  xong một thửa ruộng hết 12 giờ. Nếu máy I gặt một mình trong  4 giờ, rồi máy II gặt tiếp thêm 9 giờ nữa thì được $\frac{7}{12}$ thửa ruộng. Hỏi nếu máy I gặt một mình thì gặt xong thửa ruộng trong bao lâu?

 

Bài 7. Người ta sử dụng các khối lập phương nhỏ  có cạnh bằng 1 cm để xếp thành một khối lập phương lớn. Biết tổng tất cả các khối lập phương nhỏ xếp trên các cạnh và đỉnh của hình lập phương lớn là 104. Tính thể tích khối lập phương lớn được tạo thành ?

 

Bài  8. Một cửa hàng định giá bán một chiếc áo  lãi 10% so với giá nhập hàng. Trên thực tế chiếc áo chỉ bán được với giá bằng 85% so với giá định bán và đã lỗ 6500 đồng. Hỏi chiếc áo được nhập với giá bao nhiêu?

 

Bài 9. Cho  3  hình  vuông  MNPG,  ABCD  và   HEFG như   hình  vẽ.  Tính  tỉ số   diện tích của hình tròn nằm  trong hình vuông ABCD và   hình   tròn  nằm trong   hình vuông  HEFG.

 

Bài 10: Tính tổng:

                              $A=\frac{38}{25}+\frac{9}{10}-\frac{11}{15}+\frac{13}{21}-\frac{15}{28}+\frac{17}{36}...+\frac{197}{4851}-\frac{199}{4950}$ ?

 

Phần 2: Học sinh phải trình bày lời giải (Mỗi bài 2,5 điểm)

Bài 1: Cho hình chữ nhật ABCD, F là một điểm bất kì trên cạnh AD, BF cắt CD kéo dài tại điểm E. Nối điểm A với điểm E. Tính diện tích tam giác AEF, biết AF = 3cm, BC = 5cm, AB = 7 cm ?

...........................................................................................................................................

 

Bài 2: Tìm số có 4 chữ số khác nhau $\overline{abc\text{d}}+\overline{bc\text{d}}+\overline{c\text{d}}+d=8098$ ?

 

Đề cương khoá học

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

5. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Lương Thế Vinh

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

12. Giải chi tiết 2 đề trường Giảng Võ

13. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

14. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ