VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Nguyễn Tất Thành 2009 – 2010

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Nguyễn Tất Thành  2009 – 2010 

Bài 1:

a)Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có dạng $\overline{20ab}$ sao cho nó đồng thời chia hết cho 2, 3 và 5.

b)Tìm số tự nhiên a, biết: 0,75 : (0,2 - 0,125) < a < 11,05

 

...........................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

Bài 2:

Một người mua 500 cái bát, mỗi chục bát giá 40000 đồng. Khi chuyên chở đã bị vỡ một số cái bát. Mỗi cái bát còn lại người đó bán với giá 5.000 đồng và được lãi 20% so với tiền mua bát. Hỏi số cái bát đã bị vỡ khi chuyên chở?

...........................................................................................................................................

 

 

Bài 3:

Lúc 6 giờ sáng một xe tải đi từ A đến B. Sau đó 1 giờ một xe tắc – xi đi từ B về A. Hai xe gặp nhau lúc 9 giờ sáng ngày hôm đó. Tính vận tốc của mỗi xe. Biết rằng vận tốc xe tắc – xi gấp đôi vận tốc của xe tải và quãng đường AB dài 210km ?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

 

Bài 4:

Một hình tam giác ABC có diện tích là 2010m2. Trên cạnh AB lấy hai điểm M, N sao cho AM=MN=NB, Trên cạnh AC lấy điểm P, Q sao cho AP = PQ = QC. Hãy tính diện tích hình MNPQ?

...........................................................................................................................................

 

 

 

Bài 5:Lớp 6A có 40 học sinh. Số học sinh giỏi bằng $\frac{2}{3}$ số học sinh khá. Số học sinh khá bằng $\frac{3}{4}$số học sinh trung bình. Số học sinh yếu có trong khoảng từ 1 đến 5 em. Hãy tính số học sinh từng loại?

Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết 18 đề trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết 10 đề trường Nguyễn Tất Thành

4. Giải chi tiết 6 đề trường Lương Thế Vinh

5. Giải chi tiết đề trường Cấy Giấy

6. Giải chi tiết Đề minh họa thi vào 6 trường Archimedes Academy

7. Giải chi tiết đề trường Giảng Võ

8. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

9. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

10. Giải chi tiết Đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

11. Giải chi tiết đề trường Lê Quý Đôn

12. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ

/de-thi-tuyen-sinh-5-len-6-mon-toan-truong-nguyen-tat-thanh-2008-2009-bh32718.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy