Đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

PHẦN .TOÁN HỌC

I.Học sinh lựa chọn và khoanh tròn vào đáp án đúng trong các đáp án A, B, C và D

Câu 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính $\frac{3}{7}\times \frac{14}{9}-\frac{1}{3}$ được kết quả là:

A.$\frac{2}{3}$                                           B. $\frac{1}{3}$                                          C. 1                             D. $\frac{4}{3}$

Câu 2. (3 điểm) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 0,2; $\frac{7}{5}$ ; $3\frac{1}{2}$ ; $\frac{3}{4}$ được kết quả là:

  1. 0,2; $\frac{7}{5}$ ; $3\frac{1}{2}$ ; $\frac{3}{4}$ B. $\frac{7}{5}$ ; $3\frac{1}{2}$ ; $\frac{3}{4}$; 0,2
  2. 0,2; $\frac{3}{4}$; $\frac{7}{5}$ ; $3\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{4}$; 0,2; $\frac{7}{5}$ ; $3\frac{1}{2}$

Câu 3. (3 điểm) Độ dài 3,4m bằng:

A.34cm                                  B. 34mm                                C. 304 dm                  D. 34 dm

Câu 4. (3 điểm) Một hình chữ nhật có chu vi bằng 24cm, chiều rộng bằng $\frac{1}{3}$ chiều dài. Diện tích của hình chữ nhật là:

A.$15c{{m}^{2}}$                          B. $18{{m}^{2}}$                           C. $27c{{m}^{2}}$                         D. $35c{{m}^{2}}$

Câu 5. (3 điểm) Một chiếc thùng hình hộp chữ nhật có chiều cao 50 cm, đáy là hình vuông có cạnh bằng 30cm. Nếu đổ đầy nước, chiếc thùng đó đựng được bao nhiêu lít ?

A.60 lít                                   B. 45 lít                                  C. 30 lít                      D. 15 lít

Câu 6: (3 điểm) Chọn hình vẽ phù hợp cho vào ô trống trong hình vẽ dưới đây:

Câu 7: (3 điểm) Trong đợt đóng góp giấy vụn làm kế hoạch nhỏ, khối lượng giấy vụn của các lớp được thống kê trong biểu đồ dưới đây:

Khối lượng trung bình mỗi lớp ủng hộ là:

A.11kg                                   B. 12kg                                   C. 9kg                         D. 10kg

Câu 8: (3 điểm) Tìm số tự nhiên y, biết: 509 – 9 x y = 401

A.y = 10                                 B. y = 11                                C. y = 12                    D. y = 13

Câu 9: (3 điểm) Một sản phẩm có giá 300 nghìn đồng. Trong dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, sản phẩm được giảm giá 20%. Hết đợt khuyến mại, phải tăng giá sản phẩm bao nhiêu % để sản phẩm có giá như ban đầu ?

A.20%                                    B. 23%                                   C. 25%                       D. 30%

II.Học sinh điền kết quả vào phần trống của mỗi câu hỏi

Câu 10: (5 điểm) Tính quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng biết $\frac{2}{5}$ quãng đường dài 40km.

Đáp án: ……………………………………………………………………………….

Câu 11: (5 điểm) Lúc 7 giờ sáng, một ô tô khởi hành từ địa điểm A đi đến địa điểm B cách A 185km với vận tốc 50km/h. Sau đó 30 phút, một xe máy xuất phát từ địa điểm B đi đến địa điểm A trên cùng một con đường với vận tốc 30km/h. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ?

Đáp án: …………………………………………………………………………………..

Câu 12: (5 điểm) Bác Tuấn thuê thợ về sơn bức tường có kích thước như hình vẽ dưới. Biết đơn giá sơn là 40000 đồng cho $1{{m}^{2}}$ . Bác Tuấn phải trả bao nhiêu tiền ?

Đáp án: …………………………………………………………………………………..

Câu 13: (5 điểm) Thay các chữ a, b, c trong hình vẽ bên bằng số nào để đúng quy luật ?

Đáp án: …………………………………………………………………………………..

Câu 14: (5 điểm) Cho dãy các phân số $\frac{2}{3};\frac{3}{5};\frac{5}{7};\frac{7}{11};...$ Tìm số hạng thứ 6 và thứ 7 của dãy .

Đáp án: …………………………………………………………………………………..

Câu 15: (5 điểm) Tính $\frac{27}{20}-\frac{33}{30}+\frac{39}{42}-\frac{45}{56}$

Đáp án: …………………………………………………………………………………..

III.Học sinh trình bày lời giải vào phần trống của các câu hỏi sau:

Câu 16: (8 điểm) Trong hình vẽ bên, biêt D là trung điểm của cạnh BC, độ dài đoạn AE bằng $\frac{1}{2}$ độ dài đoạn CE, diện tích tam giác ABC bằng $36{{m}^{2}}$ . Tính diện tích tam giác CDE

...........................................................................................................................................

 

Câu 17: (8 điểm) Một giá sách có hai ngăn, ngăn thứ nhất có 28 cuốn sách, ngăn thứ hai có 38 cuốn sách. Sau khi lấy đi một số quyển sách như nhau ở mỗi ngăn thì số sách còn lại ở ngăn thứ nhất bằng $\frac{3}{5}$ số sách ở ngăn thứ hai. Hỏi người ta đã lấy bao nhiêu quyển sách ở mỗi ngăn ?

.........................................................................................................................................

Đề cương khoá học

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

5. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Lương Thế Vinh

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

12. Giải chi tiết 2 đề trường Giảng Võ

13. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

14. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ