Đề số 31. Đề thi vào lớp 6 môn toán trường Nguyễn Tất Thành 2006 – 2007

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Nguyễn Tất Thành  2006 – 2007

Bài 1:

Cho A = (100 x 44 + 50 x 64) x (37414,8 : 1000 + 2242,52 : 100)

Cho B = ( 16 x 14,96 x 25) x ( 27 x 38 + 19 x 146)

Hãy tính A : B

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

 

Bài 2:

  1. a) Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau và có tổng bằng 12.
  2. b) Bạn An nói: “Số 2007 viết được thành tích của ba số tự nhiên liên tiếp”. Theo em, bạn An nói đúng hay sai? Tại sao?

 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Bài 3:

Tìm hai số, biết hiệu của chúng là 1554 còn tổng của chúng có dạng $\overline{2x3y}$  chia hết cho 2, cho 5 và cho 9?

 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Bài 4:

Số học sinh của lớp 6A nếu đem chia thành tổ 9 người thì thừa 1 học sinh, nếu chia thành tổ 10 người thì lại thiếu 3 học sinh. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

 

Cho tam giác ABC, điểm M nằm trên cạnh BC sao cho BM = 2xMC, điểm N trên cạnh CA sao cho CN = 3xNA. Gọi D là giao điểm của AM và BN. Tính diện tích tam giác ABC nếu biết diện tích tam giác AND bằng 10cm2 ?

 

Đề cương khoá học

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

5. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Lương Thế Vinh

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

12. Giải chi tiết 2 đề trường Giảng Võ

13. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

14. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ