Đề số 114. Đề thi vào lớp 6 môn toán trường Lý Thái Tổ 2012 - 2013

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Lý Thái Tổ 2012 - 2013

Phần I: 10 điểm (Học sinh điền đáp án vào ô kết quả)

TT

Đề bài

Kết quả

1

Cho hai phân số có tổng bằng $\frac{2}{3}$ , hiệu bằng $\frac{1}{2}$ . Hỏi phân số lớn gấp mấy lần phân số bé

 

2

Chu vi của một hình chữ nhật bằng 120 cm. Chiều dài hơn chiều rộng 20 cm . Tính diện tích hình chữ nhật đó theo m2

 

3

Viết số hạng tiếp theo của dãy số sau: $5,8,13,21,34$

 

4

Muốn lên tầng 3 của một ngôi nhà phải bước qua 42 bậc thang. Hỏi muốn lên tầng 6 ngôi nhà phải bước qua bao nhiêu bậc thang

 

5

Tính giá trị của biểu thức: $$ $\left( 2011\times 2012+2012\times 2013 \right)\times \left( 1+\frac{1}{2}:1\frac{1}{2}-1\frac{1}{3} \right)$

 

6

Thay a bởi chữ số thích hợp: $0,12<\overline{0,1a2}<0,131$

 

7

Tìm x: $\frac{2}{5}\times \frac{1}{x}+\frac{1}{x}\times 2+\frac{2}{5}=0,5$

 

8

Viết số tự nhiên nhỏ nhất bao gồm các chữ số khác nhau có tổng các chữ số bằng 26 và số đó chi hết cho 2 và 5

 

9

Khảo sát kết quả học tập môn toán của đội tuyển học sinh giỏi thì thấy 50% số học sinh đạt điểm khá; 15% số học sinh đạt điểm giỏi và 30% số học sinh đạt điểm trung bình. Còn lại là học sinh yếu. Tính số học sinh đạt điểm khá biết đội tuyển có không quá 38 học sinh

 

10

Cho hình thang ABCD (hình bên) , ${{S}_{AOB}}=2c{{m}^{2}};{{S}_{OCD}}=8c{{m}^{2}}$ . Tính diện tích hình thang ABCD$$

 

 

PHẦN II. Học sinh trình bày lời giải (mỗi bài 2,5 điểm)

Bài 1: Để đi hết đoạn đường từ A đến B, người thứ nhất mất 1 giờ 20 phút, người thứ hai mất 1 giờ 40 phút. Nếu lúc 7 giờ, một người đi từ A đến B, một người đi từ B đến A thì lúc 7 giờ 40 phút họ đã gặp nhau chưa ? Vì sao ?

...........................................................................................................................................

 

Bài 2: Hình vẽ sau có bao nhiêu đoạn thẳng ? Tính tổng độ dài các đoạn thẳng đó? ( Đoạn thẳng chia làm 6 phần, mỗi phần 1cm)

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Đề cương khoá học

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

5. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Lương Thế Vinh

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

12. Giải chi tiết 2 đề trường Giảng Võ

13. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm