Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Chu Văn An 2018 - 2019

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Chu Văn An 2018 - 2019

Bài 1: (2 điểm) Tính giá trị của các biểu thức sau:

1)A = 2 x a + 19 – 2 x b khi a – b = 1000

2)B = 2,45 x 46 + 8 x 0,75 + 54 x 2,45 + 0,5 x 8

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...

Bài 2: (2 điểm)

1)Từ ba chữ số 4; 6; 8 hãy viết số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau, số tự nhiên bé nhất có ba chữ số khác nhau rồi tính hiệu của hai số vừa tìm được.

2)Hãy sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: $\frac{125}{234};\frac{204}{219};\frac{2345}{2345};\frac{125}{219}$

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Bài 3: (3 điểm)

1)Tìm số tự nhiên y để biểu thức chứa A = $218-\left( 2\times y-8 \right)$ có giá trị lớn nhất. Giá trị lớn nhất của A là bao nhiêu ?

2)Cho một số tự nhiên có bốn chữ số chia hết cho cả 2 và 5. Nếu bỏ chữ số hàng đơn vị thì được một số có ba chữ số, số này bé hơn số đã cho 1638 đơn vị. Tìm số đã cho ?

3)Tìm x biết: $\frac{x}{10}=\frac{1}{2}+\frac{1}{5}+\frac{3}{10}$ ?

...........................................................................................................................................

 

Cho tam giác ABC vuông tại A có ba cạnh AB = 6cm, AC = 8 cm và BC = 10 cm. Vẽ chiều cao AH từ đỉnh A đến cạnh đáy BC.

a.Tính chiều cao AH

b.Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = 2 x EC. Tính diện tích tam giác ABE.

..........................................................................................................................................

Đề cương khoá học

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

5. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Lương Thế Vinh

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

12. Giải chi tiết 2 đề trường Giảng Võ

13. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

14. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ