VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Đề số 4. Đề thi vào lớp 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2012 - 2013

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2012 - 2013

Phần 1: Học sinh chỉ viết đáp số vào ô bên phải (Mỗi bài 1 điểm)

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức: $A=\frac{154+919+146+781}{823-217+533-139}?$

 

Bài 2. Tìm x biết: $\left( \frac{1}{3\times 5}+\frac{1}{5\times 7}+\frac{1}{7\times 9}+...+\frac{1}{19\times 21} \right)\times \text{x}=\frac{9}{7}?$

 

Bài 3. Mỗi phút một người hít thở 15 lần, mỗi lần hít 0,55 lít không khí, mỗi lít không khí nặng 1,3 g. Hỏi trong 5 ngày người đó hít bao nhiêu gam không khí ?

 

Bài 4. Tổ I trồng được 15 cây, tổ II trồng được hơn tổ I 4 cây. Tổ III trồng hơn  trung bình cộng 3 tổ là 6 cây. Tính số cây tổ III trồng được ?

 

Bài 5. Cho 3 số có tổng 2052. Biết số thứ nhất bằng $\frac{3}{4}$ số thứ hai, số thứ hai bằng $\frac{1}{3}$ số thứ ba. Tìm mỗi số ?

 

Bài 6. Hai ô tô cùng khởi hành một lúc tại A và B để đi cùng chiều tới địa điểm C.  Biết rằng A cách B là 48 km. Sau 3 giờ, ô tô xuất phát từ A đuổi kịp ô tô xuất phát từ B tại điểm C. Biết tỉ số vận tốc của ô tô đi từ A và ô tô đi từ B là $\frac{5}{3}$ . Tính quãng đường BC ?

 

Bài 7. Tổng 2 bán kính của 2 hình tròn bằng 16 cm. Hình tròn lớn có diện tích gấp 9 lần diện tích hình tròn nhỏ. Tìm chu vi của mỗi đường tròn ?

 

Bài 8. Tuổi bố  năm nay gấp  2,2 lần tuổi con. Hai mươi lăm năm về  trước  tuổi bố gấp 8,2 lần tuổi con. Hỏi khi tuổi bố gấp 3 lần tuổi con thì con bao nhiêu tuổi?

 

Bài 9. Cho dãy số 2, 17, 47, 92, 152, … Tìm số hạng thứ 120 của dãy ?

 

Bài 10. Sách Khoa học và Lịch sử  được xếp  vào 5 ngăn: Ngăn một có 23 quyển,  ngăn hai có 5 quyển, ngăn ba có 16 quyển, ngăn bốn có 22 quyển, ngăn năm có 14 quyển.  Sau khi lấy đi số sách trong một ngăn thì số sách Khoa học trong 4 ngăn còn lại gấp 3 lần số sách Lịch sử. Hỏi 4 ngăn còn lại có bao nhiêu sách mỗi loại?

 

Phần 1: Học sinh chỉ viết đáp số vào ô bên phải (Mỗi bài 1 điểm)

Bài 1. Có 22 ô tô gồm 3 loại: loại 4  bánh chở  được 6 tấn, loại 6 bánh  chở được 8  tấn, loại 8 bánh chở 8 tấn. Số xe đó có tất cả 126 bánh và có thể chở cùng một lúc được 158 tấn. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu xe ?

...........................................................................................................................................

 

 

...........................................................................................................................................

 

Bài 2. Cho tứ giác ABCD có diện tích là 1216cm².  Cho  M,  N, P trên AB sao cho AM = MN = NP = PB. Cho E, F, G trên D  sao  cho  DE = EF = FG = GC. Tính diện tích tứ giác NPFE ?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết 19 đề trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết 11 đề trường Nguyễn Tất Thành

5. Giải chi tiết 13 đề trường Lương Thế Vinh

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết 2 đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

12. Tuyển tập 24 đề trường Trần Đại Nghĩa – TP.Hồ Chí Minh

13. Giải chi tiết 3 đề trường Giảng Võ

14. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

15. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ

16. Đề tuyển sinh vào 6 TP.Nam Định

17. Giải đề tuyển sinh vào 6 Đặng Thai Mai – TP Vinh

18. Giải đề tuyển sinh vào 6 tỉnh Bình Dương

19. Giải đề tuyển sinh vào 6 tỉnh Thanh Hóa

20. Tuyển tập 6 đề thi học sinh giỏi

0
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy