Bài 7. Cường độ dòng điện - Hiệu điện thế

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Trong bài giảng này, các em sẽ được học về Cường độ dòng điện - Hiệu điện thế qua các ví dụ minh họa cụ thể giúp các em dễ hiểu.
Lưu ý khi học bài: 
- Nghe giảng cẩn thận khi xem video bài giảng, nếu thấy nhanh các em bấm nút Tạm dừng.
- Luyện tập nhiều lần ở nhà để thêm tự tin và vững kiến thức.

Đề cương khoá học

1. Bài giảng học thử

2. Chương 1: Quang học

3. Chương 2: Âm học

4. Chương 3: Điện học