THI ONLINE - VẬT LÍ 7- DÒNG ĐIỆN , NGUỒN ĐIỆN

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 7

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Đào Thị Ngân

***4898

Điểm 8,50

2

Nguyễn Bình Nguyên

***2009

Điểm 8,00

3

Mai Phương

***8600

Điểm 8,00

4

Hoàng 09

***

Điểm 8,00

5

Thanh Nga 0339148054

***1781@gmail.com

Điểm 7,50