THI ONLINE - VẬT LÝ 7 - CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 7

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Trần Việt Hùng

***8381

Điểm 7,00

2

Thanh Lâm -Thanh Thảo

***ngtv1979@gmail.com

Điểm 5,50

3

Trần Việt Phương

***7529

Điểm 5,00

4

Nguyễn Hà

***5762

Điểm 5,00

5

Lê Ngọc Minh Khai

***8434

Điểm 4,50