THI ONLINE - VẬT LÝ 7 - CHẤT DẪN ĐIỆN, CHẤT CÁCH ĐIỆN, DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 7

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Quang Trung

***1179

Điểm 9,00

2

Hoàng 09

***

Điểm 8,50

3

Lưu Ngọc Diệp

***0739

Điểm 7,00

4

Trần Việt Hùng

***8381

Điểm 6,50

5

Đào Thị Ngân

***4898

Điểm 6,00